2. týden 16.-20.3.

zadání práce

 ČJ – mluvnice: zápis do sešitu z učebnice str. 68 – tabulka podmět a přísudek

                                                                                   str. 69 – tabulka holý, rozvitý a několikanásobný                

                                                                                                   podmět a přísudek

                                                                                   str. 69 – tabulka shoda přísudku s podmětem

písemně do sešitu – učebnice str. 70/ cv. 1, 3, 5

do prac. sešitu vypracovat str. 34/ testové úlohy a str. 35/ cv. 1, 2, 3, 4

ČJ – literatura: přečíst a zapsat do lit. sešitu obsah textu Ladislava Moulise - Připravujeme se na sníh a led ( str. 63 – 67 )

ČJ – sloh: napsat do slohového sešitu recept na přípravu oblíbeného jídla nebo přesný a jednoduchý postup, kteří začínají pracovat s počítačem, jak si něco najít na internetu.

 6.A OZV - opakování ústně ze str. 65, 66

Matematika

Násobení des. čísla des. číslem

-prostudovat učebnici str. 108

-opsat 108/C, 109/ Zapamatujte si

-písemně do sešitu 109/5, 6

-PS 51/4,5,6,7  52/8,9,10,11,12


Fyzika

Opakované měření délky

-přečíst učebnice 24 -25

-opsat str. 23 nahoře "Jak se měří pravítkem, skládacím měřidlem, ...(4 body)

-PS str. 35

-vyzkoušet si doma měření různých předmětů měřidly, která jsou doma k dispozici

Opsat do sešitu celou prezentaci Zeměpis (481,92 kB) + přečíst v učebnici str. 21-24. 

Dějepis 6.A

Zápis do sešitu. Je možné si ho přepsat či vytisknout a nalepit. 

Řím republikou

V čele římské republiky (510 – 27 př.Kr.) stáli dva každoročně volení úředníci – konzulové. Poradní sbor – senát (měl 300 členů). V dobách největšího ohrožení byl volen jediný vládce – diktátor.

Svobodní obyvatelé Říma byli rozděleni na:

a)      patricie – potomci původních svobodných obyvatel, vlastnili většinu půdy (vládnoucí vrstva)

b)      plebeje – potomci pozdějších přistěhovalců, rolníci, řemeslníci, obchodníci (prostý lid)

Plebejové se několikrát proti nadřazenějšímu postavení patricijů postavili a dosáhli několika úspěchů. Mohli si například volit vlastní úředníky – tribuny lidu.

Nejhorší postavení v Římě měli otroci (zpočátku většinou zajatci), ale v době římské republiky jich ještě nebylo mnoho.