Týden 16.11. - 20.11.

Český jazyk : 

Učebnice - přepsat do školního sešitu cvičení 4 na straně 46, cvičení 7 na straně 47. 

Pracovní sešit - vypracuj stranu 28

Zopakuj si všechna vyjmenovaná slova, tento týden budeme opakovat VS po b a l.

Matematika: 

Učebnice- vypočítej do sešitu slovní úlohy : cvičení 4,5 strana 48, cvičení 10 strana 49

vypočítej příklady cvičení 17 strana 50

Pracovní sešit- geometrie - vypracuj stranu 44,45

Ostatní úkoly budu zadávat na online hodinách a v učebně clasroomu, dětem přijde upozornění e-mailem. 

Děkuji za spolupráci, přeji Všem pevné zdraví.  Mgr. Marta Gablasová