Týden 1.2. - 5.2.2021

Český jazyk: 

učebnice - cvičení 4 strana 72, přepiš do sešitu, nad přídavná jména napiš zkratku druhů, měkké M, tvrdé T, přivlastňovací P

Přečti si v učebnici stranu 68 - slohové cvičení ROZHOVOR. Připrav si soubor otázek jako ve cvičení 2/68

Můžeš se spojit a připravit si soubor otázek s některým spolužákem. 

Matematika:

Učebnice : vypočítej do školního sešitu: 80 / 33, 80/ 34,  80/35, 82/ 45, 82/47