Třídní akce

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Ve středu 7. 10. byli v místní knihovně v Babicích žáci 2. ročníku pasováni na čtenáře. Jedná se o slavnostní přijetí začínajících čtenářů mezi ty zkušenější. Slavnostní pasování probíhá obvykle v 1. ročníku, ale protože toto možné nebylo, přesunula nám paní knihovnice Ivana Bičanová tuto hezkou tradici o pár měsíců později. Žáci byli pasováni na čtenáře starostkou obce, Mgr. Martinou Horňákovou, která si spolu s paní knihovnicí poslechla čtenářské dovednosti všech žáků. Děti slíbily, že se budou ke knížkám chovat hezky a budou s chutí číst.

Mgr. Pavlína Drábková


ČERTOVSKÉ UČENÍ

Vloni si nás Mikuláš s anděly a čerty našel, letos jsme věděli, že nepřijdou... Tak jsme se rozhodli, že si uděláme čertíkovský pátek sami. Přišli jsme do školy v přestrojení za čerty a plnili úkoly v matematice, jazyce českém a pracovních činnostech, za které jsme dostávali tiskátka a sladké odměny. Na závěr jsme si zasoutěžili v házení brambor do koše. Dočkali jsme se i perníků od Mikuláše, který je nechal pro všechny děti před školou. Děkujeme, Mikuláši...