Rozvrh hodin

ROZVRH HODIN   - Mgr. Blanka Vranková


8:00-8:45

8:55-9:40

9:55-10:40

10:50-11:35

11:45-12:30

Pondělí

Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika

Tělesná výchova

Český jazyk

Úterý

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Středa

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Prvouka

Český jazyk

Čtvrtek

Anglický jazyk

Matematika

Český jazyk

Český jazyk

Praktické činnosti

Pátek

Český jazyk 

Matematika

Prvouka

Tělesná výchova

Hudební výchova