Rozvrh hodin

ROZVRH HODIN   - Mgr. Hana Janíková


8:00-8:45

8:55-9:40

9:55-10:40

10:50-11:35

11:45-12:30

Pondělí

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Tělesná výchova

Český jazyk

Úterý

Anglický jazyk

Matematika

Český jazyk

Vlastivěda

Český jazyk

Středa

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Tělesná výchova

Český jazyk

Čtvrtek

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Matematika

Český jazyk

Hudební výchova

Pátek

Český jazyk 

Matematika

Vlastivěda

Výtvarná výchova

Praktické činnosti