Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

2019/ 2020

Mgr. Pavlína Drábková


1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina


8:00  -  8:45

8:55  -  9:40

9:55  - 10:40

10:50  - 11:35

   Pondělí

Český jazyk

Prvouka

Český jazyk

Hudební výchova

   Úterý

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Tělesná výchova

   Středa

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Prvouka

   Čtvrtek

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Tělesná výchova

   Pátek

Český jazyk

Matematika

Výtvarná výchova

Praktické činnosti