Rozvrh distanční výuky

Podle tohoto rozvrhu budou organizovány možné online hodiny, žáci na ně obdrží pozvánku.

V online budou rozděleni na 2 skupiny tak, jak jsou rozděleni v hodinách anglického jazyka a dalších dělených předmětech.

1. skupina 14 žáků podle abecedy, končí žák na J

2. skupina dalších 14 žáků podle abecedy, začíná žák na K