Rodilí mluvčí do škol

V rámci projektu Rodilí mluvčí do škol (odkaz na web zde) vyhlásila Jazyková škola eLingua Zlín soutěž pro všechny žáky zapojené do tohoto projektu; pro první stupeň s názvem - Namaluj svého rodiláka a pro druhý stupeň: Kvíz o rodilých mluvčích. Soutěž probíhala na naší škole v době od 13. do 22. dubna.

Na prvním stupni děti malovaly Chrise, rodilého mluvčího, který na naši školu dochází pravidelně a děti měly možnost se s ním setkat při hodinách angličtiny nebo jiných předmětů. Žáci třetího ročníku pouze malovaly jeho obrázek a žáci 4. a 5. ročníku přidaly ještě jeho popis v angličtině. Z obrázků, které děti namalovaly, vybere nezávislá komise jazykové školy eLingua 50 nejzdařilejších a ty budou vystaveny v prostorách jazykové školy. O třech vítězných obrázcích budou hlasovat studenti a návštěvníci školy v týdnu od 4.-15. května.

Žáci druhého stupně měli možnost poznat nového rodilého mluvčího, Joshuu Wheelera, a také se dozvědět něco o jeho rodné zemi - Austrálii. Také Chris se s dětmi podělil o nové informace o sobě a o Anglii. Poté měli děti za úkol zodpovědět kvízové otázky o obou rodilých mluvčích. Vyplněné dotazníky jsme poslali do jazykové školy eLingua, jejíž zaměstnanci je vyhodnotí a z úspěšných odpovědí vylosují ty, kteří budou oceněni věcnými odměnami.

Jeden z úspěšných řešitelů v každé kategorii vyhraje účast na jazykovém táboře s rodilými mluvčími. Vyhodnocení a jména vítězů budou zveřejněny 14. května 2015.

Držíme našim dětem palce a přejeme hodně štěstí!

Mgr. Anna Pavlicová (koordinátor projektu pro ZŠ Babice)