příprava ze všech předmětů

Práce pro žáky 9. ročníku na týden 16. - 20. 3. 2020

Matematika

Objem kuželu, kužel - shrnutí

  • prostudovat z učebnice str. 67-68
  • opsat rámeček str. 65
  • opsat str. 65 B/Př. 1
  • vypracovat PS 47/1ab, 48/2ab, 3, (*49/7,8,9)
  • PS 49 - 50

Fyzika

Střídavý proud

  • Přečíst v učebnici 34 -38, prohlédnout obrázky
  • Opsat rámeček na str. 38
  • Nakreslit graf str. 37
  • Příklady str. 39

Dějepis

Zápisy do sešitu. Je možné si je přepsat či vytisknout a nalepit.

Suezská krize

Egypt byl rozvojovou zemí – dříve kolonií Velké Británie. Zároveň měl ale strategickou polohu a hlavně Suezský průplav (spojnice mezi Rudým a Středozemním mořem).Vliv se zde snažil získat SSSR i USA. Egyptské zemědělství potřebovalo vydatný zdroj vody → Asuánskou přehradu na Nilu. Peníze na její výstavbu slíbily dodat USA, ale když Egypt uznal komunistickou Čínu jako autonomní stát, USA svou finanční pomoc odvolaly. Egypt tedy znárodnil poplatky za průjezd Suezským průplavem, které do té doby plynuly do Velké Británie a Francie. Tyto dvě země si to nechtěly nechat líbit, spojily se ještě s Izraelem a na Egypt zaútočily. Proti tomu se postavilo celé OSN, USA i SSSR , a tak se nakonec útočící země musely stáhnout.

Stavba berlínské zdi

Protože z Východního Německa utíkalo velké množství lidí přes Západní Berlín do Západního Německa, začalo v roce 1961 Východní Německo mezi Východním a Západním Berlínem stavět velkou zeď → Berlínská zeď (byla zbořena až roku 1989).

Karibská krize
Ač leží Kuba poblíž  USA, spadla do sféry vlivu SSSR. SSSR se souhlasem kubánského vůdce Fidela Castra začal na Kubě budovat raketové základny, které plánoval využít k útoku na USA. Když to USA zjistily, uvalily na Kubu námořní blokádu a reálně hrozil válečný konflikt. Nakonec však došlo k politickým jednáním mezi Chruščovem a J.F.Kennedym (nový americký prezident). SSSR rakety stáhl a konflikt byl zažehnán. Chruščov však byl za svůj ústupek v SSSR odvolán z funkce a na prezidenta Kennedyho byl v Dallasu spáchán atentát.

Zeměpis

Uč. str. 78-79, přečíst + zápis každý sám,

nadpis: Propojenost svět. hospodářství: opírat se o osnovu: mezinárodní obchod, centra, vývoz, dovoz, bilance, monokulturní hospodářství, kvóty, cla, mezin. hosp. integrace, fair trade, nakreslit rozdělení zisku u ceny banánu.

Německý jazyk

– naučit slovíčka str. 29, 30

-        str. 31 gern – rád

                   lieber – raději

                   am liebsten – nejraději

Do sešitu napsat věty za str. 31 dle vzoru: Ich sehe gern fern.

                                                                           Ich spiele lieber Floete.

                                                                           Am liebsten schwimme ich.

Občanská výchova

Opakování str. 74 – 76

Anglický jazyk

Vážení rodiče,

po dobu mimořádného opatření vyhlášeného Radou bezpečnosti státu týkajícího se zákazu pobytu žáků ve škole, bude výuka angličtiny probíhat distančně, tzn. budu pravidelně posílat zadání práce, kterou by měly žáci  postupně zvládnout sami doma. Práce bude zadávaná jak z učebnice a pracovního sešitu, ale i na online procvičování.

K online procvičování je třeba, aby se žáci  přihlásili podle pokynů na kartě v pracovním sešitě. Kód pro vstup do deváté třídy je:   C-924-779-0801 Práci na online procvičování začnu zadávat a procházet od příštího pondělí, 16.3. 2020

Je v zájmu žáků, aby tyto úkoly plnili postupně a nenechávali vše na poslední chvíli. Pro informaci ohledně délky trvání tohoto mimořádného opatření sledujte media a stránky školy. Pro zadání další práce sledujte jak stránky školy, sekci třídy, tak  i e-mailové schránky.

Známky z testu lekce 3 Vám pošlu na vyžádání na mail. Testy budu mít opravené během zítřka. Pokud chcete známku vědět, kontaktujte mne přes e-mail: pavlicova@zsbabice.cz, do předmětu zpráva uveďte: U3test

Pokud chcete, aby děti pracovaly nezávisle na vás, umožněte jim založit si e-mail a poslat mi krátkou zprávu, v níž napíší své jméno na výše uvedený e-mail, v předmětu nechť uvedou AJ9 žák.

Práce pro týden 16.3. – 20.3. 2020

Učebnice:

Pracovní sešit 

  • str 34-35/cv 1-7

CHEMIE

Karbonylové sloučeniny         

Učebnice str. 33 - 35

Přečíst. Samostatně zápis do sešitu.

PŘÍRODOPIS

Učebnice str. 33 - 35, učivo Přeměněné horniny - přečíst. Samostatně zápis.

Český jazyk

literatura - Struktura literárního díla - projít si PP a doplnit zápis do sešitu

mluvnice, sloh- Mluvnický zápor, složité souvětí

- přečíst tabulka U str.65-70

- zapsat do sešitu

- U 66/2,3,4 - ústně

- PS 46/1,2,47/3 písemně do PS

Žáci připravující se na přijímací zkoušky :

-pokračujte v individuální přípravě, pokud budete potřebovat konzultaci, obraťte se na mne prostřednictvím mailu:

marta.eibensteinerova@seznam.cz