příprava ze všech předmětů

Práce pro žáky 9. ročníku na týden 23. - 27. 3. 2020

Matematika

Objem a povrch koule

 • prostudovat z učebnice str. 70-71
 • Povrch koule na str. 73 - přečíst +opsat rámeček se vzorcem + opsat Příklad
 • PS 51/1, *2,*3
 • Objem koule na str. 74 -opsat rámeček se vzorcem + opsat příklad
 • PS 51/1,*2,*3
 • Koule kolem nás – úlohy z praxe PS 52/1, 2, 3

Fyzika

Měření střídavého proudu a napětí

 • Přečíst v učebnici 40 - 41
 • Opsat rámeček na str. 41
 • Nakreslit graf str. 40 obr. 2.5
 • Příklady str. 41 co zvládnete řešit


Vím, že učivo bez vysvětlování je někdy těžké pochopit, snažte se ho alespoň přečíst a opsat zadané, později si to snad vysvětlíme.

Trénujte na přijímací zkoušky, budou 14 dní po znovuotevření škol, ale jen v 1 termínu, jak jsme se dnes dozvěděli od pan ministra

Vaše třídní Mgr. S. Adamíková

Dějepis

Podívat se na ukázku o atentátu na J.F.Kennedyho a na dokument o Berlínské zdi https://www.televizeseznam.cz/video/zahranicni-1240695-1/nove-dokumenty-o-atentatu-na-kennedyho-cia-vyslychala-agenta-kgb-ktery-strelce-sledoval-63827995

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-padla-berlinska-zed-9-listopad-150722

Zápisy do sešitu. Je možné si je přepsat či vytisknout a nalepit. Přečíst k prvnímu zápisu text v učebnici str.105-106 a k druhému zápisu str.108-109.

Odzbrojování (4.fáze studené války)

Po skončení krize na Kubě (Karibská krize) si supervelmoci (USA a SSSR) uvědomily, že riziko jaderného konfliktu bylo obrovské. Začaly tedy snahy o omezení: a)1963 smlouva o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře, na zemském povrchu a pod vodou (podepsali: USA, SSSR, VB, ale nepodepsali Čína a Francie), b) 1968 smlouva o nešíření jaderných zbraní. Další smlouvy omezující jaderné zbraně následovaly v 70. a 80.letech. Došlo i na smlouvy o zákazu biologických zbraní a omezení strategických zbraní (rakety s mezikontinentálním doletem).

V roce 1975 se v Helsinkách sešla mezinárodní konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a dodržování lidských práv.

V roce 1985 se do čela SSSR dostal Michail Sergejevič Gorbačov, který přišel s dílčími reformami sovětského komunistického režimu → perestrojka (přestavba). Roku 1986 se Gorbačov sešel v islandském Rejkjavíku s americkým prezidentem Ronaldem Reaganem. Celkové uvolnění poměrů ve Východním bloku nakonec vedlo roku 1989 k pádu komunismu → konec studené války.

Evropská integrace (sjednocování)

-          Rada Evropy – vznikla už roku 1949, sídlí ve Štrasburgu a má usnadňovat kulturní, sociální, vědeckou i jinou spolupráci evropských států

-          Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM)

-          Evropské hospodářské společenství (EHS)

-          Evropské společenství – vzniklo roku 1967 sloučením předešlých organizací a v roce 1993 z něj vznikla Evropská unie (EU), jejímž členem je i ČR. Evropská unie má tyto instituce: Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropská rada ...


Německý jazyk

-naučit přivlastňovací zájmena ze str. 34/ cv.4.2 dole a tužkou je napsat do cv. 4.1 a do tabulky nahoře

-        přečíst a přeložit text na str. 33/ cv 3.1

Občanská výchova

Opakování str. 77-78


Zeměpis

Opakování -  Propojenost světového hospodářství

uč. str. 85/písemně do sešitu odpovědět na cvičení 3/ a,b,c,d,f.


Anglický jazyk

Práce pro týden 23.3. – 27.3. 2020

Práci z minulého týdne mi pošlete na mail buď ofocenou nebo naskenovanou

na mail: pavlicova@zsbbice.cz (Učebnice: str 44/cv 1,2,4, str 45/cv 4 – zápis do

sešitu, str45/cv 5 – vypracovat. Pracovní sešit str 34-35/cv 1-7)

Poslechy k učebnici na odkaze:

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs


Novou práci pro tento týden nezadávám. Ti, kdo jste ještě neodevzdali, snažte se dokončit a poslat

do čtvrtka. Ti, co už odevzdali, věřím, že si práci najdete. Další práci zadám koncem týdne.

Věnujte se přípravě na přijímací zkoušky!

Ať se vám všem daří!

Anna Pavlicová


CHEMIE

PŘÍRODNÍ LÁTKY

CUKRY, TUKY, BÍLKOVINY

Přečíst v učebnici  str. 36, 37

Podívat se na video na YouTube: NEZkreslená věda II: 1. Co je to fotosyntéza?

Samostatně napsat zápis do sešitu.


PŘÍRODOPIS

GEOLOGICKÉ DĚJE

Přečíst v učebnici str. 35, 36

Podívat se na video na YouTube: NEZkreslená věda II: 7. Jak vzniká zemětřesení

Samostatně napsat krátký zápis do sešitu.


Český jazyk

literatura -  samostatná četba

mluvnice, sloh- Psaní čárky ve větě jednoduché

           .  PP- projděte si jednotlivé slady, každý jev zapsat do sešitu a vypracovat cvičení k tomuto jevu, na dalším sladu máte řešení ( po sl. 28)

 • jsou tam jevy, které už jsme probírali….připomenout si

  - procvičení některých jevů

     4. oslovení PS 49/2, U 87/3

     8. vsuvka    U 86/tabulka, U 87/4, PS 49/3

                  9. samostatný větný člen  U86/tabulka, U 87/2, PS 49/1

   14. přímá řeč U 85-86, PS 48/1,2,3

- do této prezentace jsou zahrnuty i jevy, které se přímo netýkají psaní čárky, ale jsou spojené s těmito jevy, jsou v PP označené beruškou :

10. osamostatnělý větný člen

12. elipsa – věta neúplná U 87/ tabulka, U 88/5, PS 50/4a)

13. nedokončená věta

 •  celkové procvičení:

    U 88/6 a)

Žáci připravující se na přijímací zkoušky :

-pokračujte v individuální přípravě, vypracujte všechna cvičení v pracovním sešitě Přijímačky a taky si projděte zkušební testy, které  se nabízejí na webových stránkách ( SCIO, CERMAT , MŠMT)

- pokud budete potřebovat konzultaci, obraťte se na mne prostřednictvím mailu:

marta.eibensteinerova@seznam.cz

Mgr. Marta Eibensteinerová