Předvelikonoční týden 29. 3. - 31. 3.

    PONDĚLÍ

Čj - Opakování sloves - uč. str. 94 (nestihli jsme minulý týden)

M - PS str. 37 - dokončení.   Milion - uč. str. 107.

   ÚTERÝ 

Čj - PS str. 57

M - PS str. 1

   STŘEDA

ČJ - PS str. 58

M - PS str. 2

Zápisky do vlastivědy

 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ   uč. str. 81 -83

Rozvoj českého státu ve 13. st. - vládlo zde 5 posledních panovníků. Je to období rozkvětu - vznik prvních měst, hradů, kostelů. Rozvoj obchodu, trhu a řemesel. Města zakládali panovníci. Města byla opevněna hradbami, obyvatelé byli svobodní lidé. 

  PŘEMYSL OTAKAR I. - první český král s dědičným titulem

V roce 1212 získal od německého císaře Fridricha II. za pomoc v boji ZLATOU BULU SICILSKOU = listina, která potvrzovala nezávislost Českého království a zaručovala, že se královský titul dědil z otce na syna.  Měl syna Václava I. a dceru Anežku.

  Václav I. - upevnění postavení Českého království

Moc upevněna díky bohatým nalezištím stříbra - v Jihlavě a u Kutné Hory. Pokračuje osidlování zalesněných oblastí (káceli lesy a zakládali nové vesnice). 

  Anežka Česká - bylo jí líto  chudých a trpících lidí, proto pro ně v Praze založila Anežský klášter se špitálem = domov pro nemocné a lidi bez domova. V r. 1989 ji papež prohlásil za svatou.

  PŘEMYSL OTAKAR II. - král železný a zlatý

Syn Václava I., schopný panovník, statečný válečník.  Železný  = označení dostal od svých nepřátel, protože měl rytíře v těžkém brnění. Zlatý = označení dostal podle velkého bohatství z dolů. Díky válkám a sňatkům se stal jedním z nejmocnějších evropských králů. Zdvojnásobil území, sahalo až k Jaderskému moři. Chtěl získat titul císaře, ale titul získal Rudolf Habsburský, proto došlo k bitvě na Moravském poli, kde Přemysl Otakar II. umírá - r. 1278.  

​​​​​​​  Král VÁCLAV II. - schopný politik a diplomat, nechal razit stříbrné mince = pražské groše - dalo se jimi platit v celé Evropě. Stal se i polským králem.

  Nový král VÁCLAV III. byl při cestě do Polska v Olomouci zavražděn - r. 1306. Zemřel velmi mladý, bezdětný, byl posledním mužem - proto se říká, že Přemyslovci vymřeli po meči.

Na český trůn pak nastoupili LUCEMBURKOVÉ.

   Přírodověda

  ŽIVOČICHHOVÉ V OKOLÍ LIDSKÝCH SÍDEL - uč. str. 54

 sami si zapíšete zápisek...

Anglický jazyk ( 29.3.-31.3.)

+ prac sešit str.59,60 (online hodina)

+ v učebně budete mít odkaz na video

+ úkoly – nakreslit a popsat obrázek (zadání bude v učebně) – POŠLI

                  Vypiš nová slovíčka do slovníčku 7.lekce ​​​​​​​

    Ve čtvrtek jsou velikonoční prázdniny...Všem přeji krásné sluníčkové Velikonoce!!!