Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Všichni žáci 8. třídy si společně převezmou vysvědčení 30.6.2020 v 8. 00 hodin ve své třídě. Žáci, kteří se neúčastnili prezenční výuky, si mohou pro vysvědčení přijít také, musí mít ale vyplněné a podepsané čestné prohlášení o zdravotním stavu.

Všichni žáci musí mít roušku, kterou budou mít zakrytý nos a ústa během pobytu ve škole.

Tiskopis prohlášení o aktuálním zdravotním stavu k tisku najdete na www. stránkách školy.