Oznam - organizace výuky od 30.11.2020

Nástup do školy

V pondělí 30.11.2020 se vrátí k prezenční výuce všechny třídy prvního stupně a žáci devátého ročníku. K rotační výuce nastoupí žáci šestého a osmého ročníku. ​​​​​​​

Ve všech prostorách školy platí pravidlo: Roušky – Ruce – Rozestupy

Dezinfekce rukou

Při hlavním vstupu do školy, na všech toaletách, ve všech třídách i před vstupem do jídelny jsou k dispozici dezinfekční prostředky.

Roušky

Při vstupu do školy musí být všichni žáci vybaveni rouškami.  Povinnost nošení roušek se vztahuje nejen na společné prostory školy (chodby, schodiště, WC, šatny…), ale i na jednotlivé třídy. Dle nařízení musí mít všichni roušky i ve vyučování.

Rozvrh hodin

Všechny ročníky budou mít po nástupu do školy rozvrh, kterým se řídily před uzavřením školy. Pouze žáci osmého a devátého ročníku přijdou o odpolední výuku Tv (bez náhrady). ​​​​​​​

Volitelné předměty žáků druhého stupně

Nástupním týdnem je týden sudý, proto začínají následující volitelné předměty: CvČ, Tk a Inf. Následující týden bude platit, že všichni žáci 9.ročníku budou mít CvM (pro 6 žáků, kteří navštěvují Dom a Akonv, zadat práci z běžných hodin matematiky). V následujícím sudém týdnu (od 14.-18.12.) budou mít žáci 8.ročníku + 6 žáků 9.ročníku Dom či Akonv. Zbytek žáků 9.ročníku opět CvČ.