Online výuka


Online výuka 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 19. 10. 2020 budou Vaše děti vyučovány on line prostřednictvím Google classroom. Přihlaste se, prosím, podle pokynů, které dostaly děti a které jsou v aktualitách na stránkách školy.

Výuku budeme mít  rozdělenou na dvě skupiny.                                                                                                  1. skupina: 9:30 - 10:30 h - David Balcárek, Marek Bohun, Melanie Cahelová, Denisa Dostálková, Barbora Flíčková, Ludmila Gabrielová, Lukáš Kaštánek, Ondřej Kraváček, Sofie Krejčí 

  2. skupina: 11:00 - 12:00 h - Filip Kolůch, Eliška Kučerová, Valerie Medková, David Mičola, Sofie Mlýnková, Klára Šimčáková, Bianka Vozárová, Marika Vykoukalová, Adéla Žálková                            Úkoly budu zadávat v on line hodinách, kdo se nemůže připojit, najde úkoly ve složce Domácí příprava 2020/2021. 

V pondělí, ve středu a v pátek bude Čj , v úterý a ve čtvrtek bude Ma, v těchto hodinách si vždy řekneme, co budeme dělat také ve vlastivědě a přírodovědě, ale toto učivo si děti nastudují samostatně. 

Pokud někomu nebude vyhovovat moje rozdělení do skupin, zavolejte, domluvíme se. 

​​​​​​​    Výuka je od pondělí 19. 10. do pátku 23. 10. Pak jsou podzimní prázdniny 26. - 30. 10. - to výuka není.   Věřím, že 2. 11. se zase vrátíme do školy.  S pozdravem Hana Janíková

 Pro zpestření posílám odkazy, kde si děti mohou procvičovat učivo:

www.matika.in

www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/

www.mojecestina.cz

www.vlastiveda.wz.cz   (regiony - kraje)

www.ctedu.cz

www.skolakov.eu

www.rysavawebsnadno.cz

www.bezvaskola.cz

     Anglický jazyk bude v úterý a ve čtvrtek v 8:30 h (45 min) - paní uč. Dagmar Timková  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Do pátku 16. 10. si procvičujte probrané učivo - Čj - učebnice po stranu 21.

M - PS po stranu 10.

Úkoly na týden 19. 10. - 23. 10. 2020 (pro žáky, kteří se neúčastní online výuky, s ostatními to budeme plnit v online hodinách)

Čj : Pondělí: Učebnice str. 22, do sešitu cv. 3. a 4., zbytek ústně.  PS: str. 18 a 19

       Středa: Učebnice str. 23 a 24, cv. 4. a 7. do sešitu, zbytek ústně. PS: str. 20 a 21

       Pátek: Učebnice str. 26 a 27, naučit žluté poučky a napsat do sešitu, PS: str. 22

Ma: Úterý: Učebnice str. 21 první diagram, zbytek ve škole, PS: str. 11

                  PS: str. 12 - Aritmetický průměr, aritmetický průměr vypočítáme tak, že sečteme uvedená čísla a součet vydělíme počtem zadaných čísel. Příklad: Máme vypočítat arit. průměr čísel: 94, 41 a 54. Postup: 94+41+54= 189, 189:3=63. Aritmetický průměr je uvedených čísel je 63. 

       Čtvrtek: Učebnice str. 23 a 24, všechna cvičení do sešitu, u slovních úloh stačí výpočet a odpověď. U každého úkolu napsat číslo cvičení a stranu!!!!

Přírodověda: do konce října stranu 13 a 14. Zkuste si udělat zápisky sami.

Vlastivěda:  str. 23 - 26, umět odpovědět na otázky ze str. 26, opsat zápisky ze str. 26 - oranžový rámeček Co je důležité...

Dobrovolné úkoly na prázdniny: Čj - učebnice str. 28, Ma - str. 25. 

​​​​​​​Přeji všem hodně zdraví a chuti do práce.


ANGLICKÝ JAZYK (od 19. do 23.10.)

 učebnice

 1.str- 10  (přečíst text a čísla)

2.  str. 11 (přečíst, popsat obrázky podle příkladu - She's got two brothers. She hasn't got a sister. It's Jenny....)

3. str.12) (přečíst, určit, zda věty pod textem jsou pravdivé či ne).Pamatuj spojení "older than" znamená "starší než". Co znamená "younger than"..?

sešit Vocabulary(slovníček)

Zapiš zbytek slovíček str.95, Unit 2 (chybějí nám čísla).

pracovní sešit

1. str.9/cv.3

2. str.10/cv.2

3. str.11/cv.2

4. str.13/cv.1

pracovní listy (z minulého týdne)

Hotové obě strany , cv.3/ reading and writing test je dobrovolné.

Budu se na vás těšit na online hodinách v úterý (1.skupinka) a ve čtvrtek (2.skupinka).

Zdraví p.uč.Timková

                                                    2. týden distanční výuky

         Úkoly na týden od 2. 11. - 6. 11. 2020  - úkoly jsou pro žáky, kteří se neúčastní online výuky!!!

                           S ostatními tyto úkoly procvičujeme v online hodinách !

 Pondělí:

 Čj - Opakování vyjmenovaných slov

       Učebnice str. 26 a 27, do sešitu cv. 4. a 6. ze str. 28

       PS - str. 22

 Úterý:

 Ma - Učebnice str. 26 a 27

 Středa:

 Čj - Učebnice str. 29, cv. 4/29 do sešitu

        PS - str. 23 a 24

 Čtvrtek:

 Ma - Učebnice str. 28 a 29. 

 Pátek:

 Čj - Učebnice str. 30 a 31,  cv. 3/30 a 2/31 do sešitu.

         PS - str. 25 a 26.

 Vlastivěda:  Učebnice str. 27 - 31 - Počasí a podnebí, Půda a zemědělství, umět odpovědět na otázky, zápisky v rámečku Co je důležité....

 Přírodověda:  Živočichové - vlastnosti a společné znaky živočichů, str. 15 a 16. Zápisky sami.

​​​​​​​       Angličtina:

ANGLICKÝ JAZYK (od 2. 11. do 6. 11.)

      Učebnice

 1. Str.13 (přečíst..fortune-štěstěna…their band- jejich kapela)
 2. Str.14 (přečíst)
 3. Str.15 (přečíst, odpovědět ústně na otázky)

Pracovní sešit

 1. Str.13/ cv.2 (napiš o sourozenci nebo rodiči)
 2. Str. 14/ všechna cvičení
 3. Str.15/ přiřaď text k obrázku
 4. Str.17/ ústně
 5. Str.88/ cv.1, 2, 3. Poslech je na CD v prac.sešitě.

     Školní sešit

  Až budeš mít v učebnici a  v prac.sešitě splněno, napiš několik vět o své rodině  - vyber si jednoho člena rodiny a napiš o něm…jak se jmenuje, kolik má let, jaké má vlasy, oči..co má rád atd.…pomůže ti např. cv.3/ pracovní list READING AND WRITING TEST a cv.2/str.88 prac.sešit. Nezapomeň I’ve got, I haven’t got…She’s got, she hasn’t got…

Věty o rodině ve školním sešitě POŠLI PROSÍM  do  5.11. (ČTVRTEK) do učebny v Google Classroom  (fotkou nebo přepsat do dokumentu). V online hodině si projdeme větší část zadaného učiva. Online hodina bude zase v úterý 8.30 (1.skupinka) a ve čtvrtek 8.30 (2.skupinka).

Mějte se hezky a těším se na vás u obrazovek-))).

        Zdraví paní uč. Dagmar Timková


     Už se těším, ahoj zítra, s pozdravem tř. uč. Hana Janíková

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                Úkoly na týden 9. -13. 11. 2020

    Pondělí: 

    Čj: Učebnice str. 32, cv. 3. a 4./32 do sešitu

          PS str. 27 a 28

   Úterý: 

     M: Učebnice str. 30 a 31, cv. 10, 11 a 14/31 do sešitu, zbytek ústně

          PS str. 13

   Středa: 

      ČJ: Učebnice str. 33, cv. 3/33 do sešitu

            PS - str. 29 a 30

            Ve středu bude mít 2. skupinka hodinu dlouhou 45 min, ve 12:00 h máme pedagogickou radu.

    Čtvrtek: 

      M: Učebnice str. 32, cv. 19/32 do sešitu, zbytek ústně

      PS - str. 14

    Pátek - 13. :)!!!

      Čj: Učebnice str. 34, cv. 3/34 do sešitu

       PS - str. 31 a 32

     Vlastivěda: Učebnice str. 31 -35, zápisek: Co je důležité, umět odpovědět na otázky - str. 35

     Přírodověda: Dělení živočichů - učebnice str. 16 - 17, zápisek sami

​​​​​​​   

Anglický jazyk (od 9.11. do 13.11.)

POZOR ZMĚNA V ROZVRHU ON-LINE VÝUKY!

Úterý 8.30  (1.skupinka)

Čtvrtek 11.30  (1.skupinka)

 Úterý 9.15  (2.skupinka)                       

 Čtvrtek 8.30 (2. skupinka)    


Školní sešit

Zápis do sešitu. Dodržuj úpravu, datum, používej barvy.

FOOD (JÍDLO)

Napiš alespoň 10 slov k tématu jídlo. Vyber. Co máš a nemáš rád a zapiš dvě věty.

I like …. . I don’t like …. .

Napiš, co má ráda  a nemá ráda tvoje maminka a stejně tak napíšeš o tatínkovi.

My mum likes ….. . My mum doesn’t like …. .

My dad likes …..  My dad doesn’t like …. .

Zapiš otázky a zapamatuj si, jak se na ně odpovídá.

Do you like pizza? + Yes, I do.

Do you like cheese? – No, I don’t.

Does your mum like milk? + Yes, she does.

Does your dad like cereal? – No, he doesn’t.


Učebnice

Str.16 (poslech, přečíst)

Str.17 (přečíst, naučit se slovíčka z nákupního seznamu)

Zápis do školního sešitu –podle seznamu zapiš alespoň tři jídla, která má Mr.POTTER na seznamu (He’s got some…) a tři jídla, která nemá na seznamu (He hasn’t got any..)

He‘s got some …., …., ….. .

He hasn’t got any …., ….., ……. .

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                           Úkoly na týden  16. 11. - 20. 11. 2020

Pondělí:

Čj - Uč. str. 34, cv. 3/34 do sešitu, zbytek ústně

      PS str. 31 a 32

Úterý -  17. listopad - státní svátek

Středa:

Čj - Opakování vyjmenovaných slov po P, S, V - Uč. str. 35, cv. 1., 2. a 3. /35 do sešitu

Čtvrtek:

M - Uč. str. 33 a 34,   cv. 3. 4. a 5./33 do sešitu, zbytek ústně

       PS str. 14 a 15

       Rýsování kolmic uč. str. 35 - sami

Pátek:

Čj: Učebnice str. 36,  cv. 3. a 4. do sešitu

     PS str. 33 a 34

Vlastivěda: str. 36 - 38

Přírodověda:  str. 18 - 19


ANGLICKÝ JAZYK (od 16.11. do 20.11.)

Tento týden je 17.11. svátek, on-line hodina Aj nebude. Abychom o hodinu nepřišli, bude náhradní ve středu 18.11.!!!! Pokud Vám středeční termín  nevyhovuje, dejte mi prosím vědět (email, sms).

On-line rozvrh

1.skupinka

2.skupinka

Středa 8.30

Středa 9.15

Čtvrtek 11.30

Čtvrtek 8.30


Učebnice str.19 (poslech, přečíst)- zápis do školního.sešitu :M

What’s the time?

+ It‘s eleven o’clock. (Nakreslit hodiny a zaznačit jedenáct hodin.)

 + It’s half past four. (Nakreslit hodiny a zaznačit půl páté.)

I have breakfast at seven o’clock. – Snídám v sedm hodin.

I have lunch at half past eleven.- Obědvám v půl dvanácté.

I have dinner at (doplň podle sebe)……………..- Večeřím  v ………. .

Pracovní sešit str.21/cv.1,2

Učebnice str.20 (poslech, přečíst, ústně odpovědět na otázky)

Učebnice str.21   (přečíst)

Pracovní sešit str.23/1,2 a str.27/cv.1

Poslechy v učeb. a prac.s. budou na v GC UČEBNĚ Aj, sledujte prosím GC.

PracovnÍ sešit str. 21,23 a 27 prosím poslat do GC do konce týdne!!!!!!!!!

V pátek na GC V UČEBNĚ AJ bude malý kvíz (she likes, she doesn’t like + slovíčka v prac.s.po str.19)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                         

                                    ÚKOLY NA POSLEDNÍ TÝDEN DISTANČNÍ VÝUKY:)

                                                   23. 11. - 27.11. 2020

 Pondělí: 

 Čj - učebnice str. 37, cv. 2. a 4. /37 do sešitu

        PS str. 35 a 36

 Úterý:

 M - učebnice str. 36 a 37, cv. 5. a 6./36, 12. a 14./37 do sešitu, zbytek procvičujte ústně

 Středa:

 Čj - učebnice str. 38, cv. 6. a 8./38 do sešitu, zbytek ústně

        PS str. 37 a 38

 Čtvrtek:

 M - učebnice str. 38 a 39

        PS str. 17

 Pátek:

 Čj - učebnice str. 40 a 41 - napsat a naučit žlutou poučku, zopakovat slovní druhy - modrá tabulka

                               cv. 3. a 6./41 do sešitu, zbytek ústně

 VLASTIVĚDA: str. 39 -  42

 PŘÍRODOVĚDA: str. 20 - 21

 30. 11. hurá do školy!!! Už se na vás těší uč. Hana Janíková


ANGLICKÝ JAZYK  (od 23.11. do 27.11.)

On-line hodiny:

1.skupinka ( úterý 8.30, čtvrtek 11.30)

2.skupinka (úterý 9.15, čtvrtek 8.30)

+ Vrátíme se k učebnici str. 21  (ještě jednou přečíst o každé osobě)

+ Školní sešit  (budeš pracovat podle učebnice str.21). Nadepiš si  barevně jméno první osoby – Matt. Pod jméno do vět místo teček doplňuješ informace o Mattovi.

Matt

1 .…..has breakfast at….. ( tam bude  - He has breakfast at half past seven )

2. ….always has ……

3. .... sometimes has ….

4. …. never has …..

Stejně tak pokračuješ  u dalších - Mrs. Willams, John, Laura. Pozor ženský rod –  she!

Co znamená always , sometimes, never…? (VŽDY, NĚKDY, NIKDY)

+ Prac.sešit str. 24/cv.1 (doplňuješ k snídani sometimes,always, never podle sebe a potom se ptej rodičů či sourozenců ) a cv/2  (podle cv.1 přepíšeš věty)  - VYFOŤ A POŠLI PROSÍM!

+ Nepovinné!!! – učebnice str. 19 (podívej se na Sam’s sandwich bar menu, potom poslechni rozhovory a přečti, vytvoř si rozhovory podle obrázků dole)

+ Zkontroluj, jestli máš vypracované  v prac.sešitě všechny úkoly z předchozích týdnů.

+ Moc se na vás těším ve škole!!!! Distanční výuka v novém roce 2021 

  1. týden od 4. 1. - 8. 1. 2021

Pondělí : Čj: Skloňování podstatných jmen

    Uč.: str. 53 - 54 - procvičovat ústně, naučit postup při určování vzoru podstatných jmen

                                 (modrá poučka na str. 54)

Úterý: M: uč. str. 45 - 46 - Násobení a dělení zpaměti (opakování)

           4/45, 8/45, 11/46, 14/46, 15/46 do sešitu, zbytek ústně

Středa: Čj: uč. str. 55-56, 7/56 a) i b) do sešitu, zbytek ústně

Čtvrtek: M: Písemné násobení a dělení (opakování)

               Uč. str. 48 - 49, 2/48, 8/48, 9/48, 11/49 do sešitu, zbytek sami

                PS - po str. 23

Pátek: Čj: uč. str. 57, 4/57 do sešitu, zbytek ústně

            PS - str. 45

Vlastivěda: do konce ledna budeme procvičovat kraje ČR, od února máme podle plánu Dějiny ČR

Zápisky z krajů napíši zde, opíšete si je do sešitu.

Přírodověda: Ekosystém, druhy ekosystému, uč. str. 27 - 29, Les, druhy lesa, lesní patra.               Zápisky vám opět napíši zde. 

Zápisky do vlastivědy:

Česká republika se člení na 14 krajů, které se liší přírodními a hospodářskými poměry, mají své přírodní zajímavosti a pamětihodnosti. 

Jihočeský kraj - kr. město České Budějovice

 •  Národní park Šumava (NP)                           - zámek Hluboká, Červená Lhota
 •  Vltava, nádrž Lipno                                - hrad Zvíkov, Rožmberk
 •  budějovický Budvar (pivo)                     - nejstarší kamenný most - v Písku přes řeku Otavu
 •  jaderná elektrárna Temelín
 •  největší rybník Rožmberk

Plzeňský kraj - kr. m. - Plzeň

 • NP Šumava, Český les
 • Škodovy závody (lokomotivy, turbíny)
 • řeka Berounka, vznikla soutokem 4 řek - Mže, Radbuzy, Úslavy, Úhlavy
 • těžba kaolínu - výroba porcelánu
 • pivo plzeňský Prazdroj
 • vodní hrad Švihov, zřícenina hradu Rabí, zámek Horšovský Týn, národopisná oblast Chodsko, loutky Spejbl a Hurvínek

Karlovarský kraj - kr. m. Karlovy Vary (založil Karel IV.)

 • Krušné hory, těžba hnědého uhlí - tepelné elektrárny
 • kaolín - porcelán
 • lázně - Karlovy Vary, Mariánské lázně, Františkovy lázně, Lázně Jáchymov, nejznámější horký pramen Vřídlo, v Jáchymově se těžilo stříbro - razily se mince - tolary
 • likér Becherovka, lázeňské oplatky
 • hrad Loket
 • Mezinárodní filmový festival

Zápisky do přírodovědy:

​​​​​​​Ekosystém = soustava živých a neživých složek přírody, vzájemně se ovlivňují a vyvíjejí.

Druhy ekosystémů:

 • ​​​​​​​přirozený - bez zásahu člověka
 • částečně přirozený - menší zásah člověka - jezero, louka, les
 • umělý - zásah člověka - pole, park, zahrada, přehrada, rybník
 • VODNÍ ekosystém - potok, rybník, jezero, řeka
 • SUCHOZEMSKÝ ekosystém - pole, sad, louka, les, zahrada...

  LES

Druhy lesa:

 • jehličnatý
 • listnatý
 • smíšený
 • lužní les - podmáčený les s vysokou hladinou podzemní vody (na soutoku Moravy a Dyje, v Čechách na soutoku Labe s Cidlinou)

Lesní patra:

 • kořenové patro: kořeny rostlin, podhoubí hub, hmyz, larvy hmyzu, žížaly, krtek
 • mechové patro: mechy, lišejníky, houby, pavouci, hmyz, mravenci, brouci, myši, ještěrky, užovky, slepýš
 • bylinné patro: (do 1m) byliny, menší keře, lesní jahody, jedovaté byliny - rulík zlomocný, vraní oko čtyřlisté, borůvky, jezevec, liška...
 • ​​​​​​​keřové patro: (do 5m) vyšší keře - ostružiník maliník, srny, jeleni, divoká prasata, ptáci, pavouci, hmyz - mšice...
 • stromové patro: (nad 5m) koruny stromů, hmyz, mravenci, včely, dřevokazný hmyz, veverky, kuny, ptáci - datel... 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Anglický jazyk  (4.1.-8.1.2021)

Vítám Vás v roce 2021 a přeji všem hlavně pevné zdraví. Budeme se opět potkávat při on-line hodinách, rozvrh zůstává stejný. Kontrolujte prosím učebnu Aj na Google Classroom.

1.skupinka -   úterý 8.30, čtvrtek 11.30

2.skupinka úterý 9.15, čtvrtek 8.30

+ Nejprve si zopakujte   slovíčka 4.lekce podle slovníčku.

+ Projděte si zápisek ve školním sešitě - časování slovesa TO BE (být) - naučte se

+ Učebnice str. 25 (poslech bude na GOOGLE CLASSROOM)... otázky přečíst a všech osm odpovědí zapsat do sešitu.(Which animals are big? - Která zvířata jsou velká?...např. Elephants are big.  Pozor - množné číslo - elephants, hippos, parrots)

+ Pracovní sešit str.29/ cv.1 - poslech

+ Pracovní sešit str.30/ cv.1 - poslech, cv.2

+ Pracovní sešit str.31/ cv.3.

  

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                         

                                      Druhý týden  11. 1. - 15. 1. 2021

Pondělí Čj: Uč. 59, 4/59 do sešitu

                     PS  str. 45

               Ma: G - Uč. str. 50 - pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

Úterý     Čj: Uč. str. 60, 3/60 do sešitu

                     PS str. 46

               Ma: Uč. str. 52 - společná práce

                        PS str. 24

Středa    Čj: Uč., str. 61, 3/61 do sešitu, diktát str. 61

                      PS  8/47, 9/47, 10/47

                Ma: Kontrolní práce PS str. 25 - budeme dělat v online hodině, žáci si nebudou                                                                                  tuto stránku počítat dopředu!!!

Čtvrtek    Čj: Uč. str. 62 - společně, ústně

                  Ma: Uč. str. 53 a 54, Čísla větší než 10 000, 6/53 a 7/53 do sešitu, zbytek ústně

                          PS str. 26 do pátku - rozdělit si na čtvrtek a pátek.

Pátek       Čj: Uč. str. 63 - modrá tabulka - naučit, 6/63 do sešitu

                        PS str. 47 - cv. 11 a 12 

                  Ma: Uč. 55, 16/55, 18/55 do sešitu

                        Dokončit str. 26 v PS.

Zápisky do Vlastivědy:

Ústecký kraj - Ústí na Labem

 • Mostecká pánev - Krušné hory - hnědé uhlí - tepelné elektrárny
 • chmel - okolí Žatce (pivo)
 • chemický průmysl - mýdlo, zubní pasty, tuky, oleje
 • Děčín - říční přístav
 • lázně v Teplicích
 • obec Hřensko - nejníže položené místo v ČR - 115 m.n.m.

Národní park České Švýcarsko - Pravčická brána       

​​​​​​​ LIBERECKÝ KRAJ - Liberec​​​​​​​

 • Český ráj - pískovcové skalní útvary
 • sklářský průmysl - Nový Bor, Jablonec nad Nisou - světoznámá jablonecká bižuterie
 • Máchovo jezero, zámek Sychrov, hrad Bezděz, zřícenina hradu Trosky
 • hora Ještěd s vysílačem
 • ​​​​​​​  nejstarší ZOO v Liberci (bílí tygři)​​​​​​​   

 Královéhradecký kraj - Hradec Králové

 • výroba klavírů Petrof
 • CHKO - Broumovsko - největší pískovcová skalní města = Adršpašsko-teplické skály
 • Prachovské skály u Jičína
 • hrad Kost, zámek Kuks, Opočno
 • SAFARI - Dvůr králové nad Labem
 • KRNAP = Krkonošský národní park, zimní střediska - Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou
 • Babiččino údolí - Božena Němcová (kniha Babička)  

 Pardubický kraj - Pardubice

 • Králický Sněžník - nejvyšší místo v kraji, pramení zde řeka Morava
 • Vysoké Mýto - výroba autobusů
 • Pardubice - pardubický perník
 • zámek Litomyšl (na seznamu UNESCO), v Litomyšli se narodil skladatel Bedřich Smetana
 • hrad Kunětická Hora, skanzen Vysočina (soubor lidových staveb a řemesel)


 Kraj Vysočina - Jihlava

 • Českomoravská vrchovina - pěstování brambor
 • Telč - historické jádro i zámek jsou na seznamu UNESCO
 • na seznamu UNESCO - kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, kostel sv. Prokopa a staré židovské město s židovským hřbitovem v Třebíči
 • hrad Pernštejn
 • Žďárské vrchy - přírodní rezervace Milovské perničky

                   Zápisky do přírodovědy (uč. str. 32-35)

 Byliny a keře v lese:   s jedlými plody

 • jahodník obecný
 • brusnice borůvka
 • bez černý
 • ostružiník maliník (maliny)
 • ostružiník křovitý (ostružiny)

                                      s jedovatými plody

 • rulík zlomocný, vraní oko čtyřlisté, lýkovec jedovatý
 • rostou v listnatých a smíšených lesích

    Jehličnaté stromy v lese

 • smrk ztepilý - plytké kořeny, při silném větru se může vyvrátit, šišky rostou dolů
 • jedle bělokorá - šišky rostou nahoru, ploché jehlice ve dvou řadách
 • borovice lesní - jehlice po dvou, dlouhé kořeny, při vichřici se zlomí, nevyvrátí
 • modřín opadavý - měkké jehlice ve svazečcích, drobné šišky

   Listnaté stromy v lese

 • dub letní - žije přes 1000 let, plody - žaludy, dubový les = doubrava
 • buk lesní - plody - bukvice, pro člověka jsou za syrova mírně jedovaté
 • žaludy i bukvice, ale i jiné plody (jahody, houby...) jsou pochoutkou pro lesní zvěř a ptáky
 • habr obecný, javor mléč, jasan ztepilý

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Angličtina ( 11.1. – 15.1.

   + učebnice str.26 – talk about the zoo keepers. Utvoř 6 vět ,použij uvedená přídavná jména a porovnej vždy dva ošetřovatele.     např. Dave is shorter than Bill. Věty napiš do sešitu a PROSÍM POŠLI do konce týdne.

 + do sešitu si zapiš barevně nadpis PREPOSITIONS /PŘEDLOŽKY/a pod tím překresli tabulku.Pod tabulku zapiš věty a předložky.

 

  ELEPHANTS

        MONKEYS

/////////////

////////////////

///////////////////

   LIONS

 PARROTS

  PENGUINS

  


 The elephants are next to the monkeys.

 The parrots are between the lions and the penguins.

 The lions are opposite the elephants.


 next to -  vedle

 between – mezi

 opposite – naproti

                                                                                                                                                  

+ učebnice str.27 – poslech, čtení. Podle plánku v učebnici písemně do sešitu odpovíš na otázky a PROSÍM POŠLI DO KONCE TÝDNE:

Where are the lions?

Where are the penguins?

Where is the shop? It’s… 

Where are the frogs?

                                                                                                                         

+pracovní sešit str.32 a 33/všechna cvičení/.

 ​​​​​​​ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                               Týden 18. 1. - 22. 1. 2021

  Pondělí: Čj - uč. str. 64, PS str. 47 - dokončení

                 M - uč. str. 56, cv. 24 a 25/ 56 do sešitu, zbytek ústně

                         PS str. 27

  Úterý:  Čj - uč. str. 65 - 66, cv. 3/65 do sešitu

               M - G - str. 57 - rovnoběžky a kolmice

  Středa:  ČJ - uč. str. 67, cv. 7/66 do sešitu

               M - uč. str. 58 - 59

                     PS str. 28

  Čtvrtek:  Čj - uč. str. 68,  PS str.  48

                  M - uč. str. 60

  Pátek:    Čj - PS str. 49, 19/50 - opakování a procvičování probraného učiva

                 M - PS str. 29

                   Zápisky do vlastivědy:

  Jihomoravský kraj - Brno

 • zemědělská krajina, úrodná půda, nížiny - Dolnomoravský úval, Dyjsko-svratecký úval 
 • pšenice, kukuřice, cukrovka, vinná réva
 • CHKO - Moravský kras (propast Macocha), Pálava, Bílé Karpaty
 • NP Podyjí
 • Znojmo, Břeclav - potravinářský průmysl - okurky Znojmia se vyváží do celého světa
 • Brno - strojírenský a textilní prům., mezinárodní veletrhy
 • hrad Špilberk, zámek Vranov nad Dyjí 
 • památky UNESCO- Lednicko-valtický areál a zámek Lednice
 • ve Znojmě - rotunda s malbami členů rodu Přemyslovců
 • v Hodoníně se narodil náš 1. prezident T. G. Masaryk


    Zlínský kraj - Zlín

 • kolem řeky Moravy - nížiny - Hornomoravský a Dolnomoravský úval, úrodná půda - pěstuje se: obilí, ovoce a zelenina, vinná réva
 • zbytek hornatý - Chřiby, Bílé Karpaty, Javorníky, Moravskoslezské Beskydy
 • v přírodním parku Chřiby je skála KOZEL - 22 m vysoká, = památka z pískovce
 • Zlín - výroba obuvi - vybudoval podnikatel Tomáš Baťa (zabil se při pádu jeho letadla)
 • Otrokovice - Barum - výroba pneumatik = gumárenství
 • Zámek a ZOO Lešná
 • Zámek Buchlovice, hrad Buchlov
 • Kroměříž - zámek a Podzámecká a Květná zahrada - na seznamu UNESCO
 • lázně Luhačovice, Ostrožská Nová Ves
 • skanzen v Rožnově pod Radhoštěm - valašské tradice a stavby
 • tři národopisné oblasti - Valašsko - centrem je Vsetín
 •                                         - Slovácko - okolí Uh. Hradiště
 •                                         - část Hané (hlavně v Olomouckém kraji)
 • Kunovice - výroba letadel L 410 - známé po celém světě

                                                 - letecké muzeum                         Zápisky do přírodovědy:

   Další rostliny v lese: 

     Výtrusné - bělomech sivý - zadržuje v lese vodu

                     - plavuň vidlačka - výtrusy jsou hořlavé, dříve je používali na výrobu ohňostrojů

                     - přeslička lesní, kapraď samec - v pravěku byly velké jako stromy, vzniklo z nich černé                              uhlí

     VÝZNAM LESA - nejvýznamnější přírodní ekosystém

                     - vytváří velké množství kyslíku

                     - zvlhčuje ovzduší a půdu

                     - pohlcuje vodu - omezuje záplavy a odnos půdy

                     - chrání před větrem a prachem

                     - je domovem mnoha rostlin a živočichů

                     - poskytuje dřevo

                     - pro člověka je místem odpočinku, relaxace, turistiky i sportu

     ŽIVOČICHOVÉ V LESE

     Bezobratlí - mravenec lesní

                        - žije hlavně ve smrkových lesích, mraveniště staví z jehličí a větviček, v podzemí je mraveniště 2x větší než na povrchu, tam se schovávají hlavně v zimě,  žije tam královna a až 500 000 mravenců, mravenci jsou všežravci - živí se rostlinami, hmyzem, uhynulými živočichy

                        - chrobák lesní - vyskytuje se všude v lese, ale hlavně na lesních cestách, živí se trusem zvířat, uhynulými živočichy, houbami..., je také všežravec

                        - lýkožrout smrkový - škůdce - larvy vykusují pod kůrou v lýku chodbičky, tím se přeruší proudění živin a strom usychá

                        - bekyně mniška - škůdce - housenky ožírají jehličí

​​​​​​​

ANGLIČTINA (18.1.-22.1.)

Rozvrh online hodin zůstává beze změny.

+ do slovníčku zapiš nová slovíčka-

1.fast- rychlý

2.run-běhat

3.walk – chodit

4. beautiful – krásný

5. peck the ground- klovat do země

6.jump – skákat

7.swim – plavat

8.hole – díra

9. wood – les

10. upside done – vzhůru nohama

+ učebnice str.28 – nejprve si poslechni (poslech track 43), potom přečti nahlas o každém zvířeti. V dalším poslechu (44) budeš hádat  jaké zvíře  ( z uvedených čtyř) daný urývek hudby představuje…It sounds like a…a ještě jedno, o kterém se v textu nepsalo (45).

+ prac.sešit str.34/cv.1,2 (track 46)

+ do školního sešitu napiš otázky a odpověz na ně podle učebnice str.28. a prac.sešitu str.34.  PROSÍM POŠLI SEM DO UČEBNY.

 1. Which animals are very,very slow? _______________
 2. Which animal is beautiful? ______________
 3. Do kangaroos run?____________________
 4. Which animals are fast and small?_________
 5. Are swans water birds? _________________
 6. Which animals are faster than tortoises? _________________


+ učebnice str. 30 – projdi si komiksy z předešlých lekcí.Poslechni a přečti(track 47).

Where are the children? What is special about the numbers 3704? – ústně odpovídej.

+ prac. sešit  str.36.POŠLI SEM DO UČEBNY.

+ prac. sešit str.39. POŠLI SEM DO UČEBNY.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                                                      Poslední týden 1. pololetí - 25. 1. - 28. 1. 2021

                                                         29. 1. jsou pololetní prázdniny 

 Pondělí:   Čj - uč. str. 69, 4/69 do sešitu

                    PS - dokončení str. 49 a 50

                  Ma - uč. str. 62 - obdélník a čtverec

 Úterý:      Čj - uč. str. 70, 7/70 do sešitu

                   Ma - Sčítání a odčítání zpaměti - uč. str. 63 a 64, 6/63, 9/63, 17/64 do sešitu, zbytek ústně

 Středa:    Čj - Skloňování podstatných jmen rodu mužského - uč. str. 71

                  Ma - PS str. 30

 Čtvrtek:   Čj - uč. str. 72, PS str. 50, cv. 20

                  Ma - Písemné sčítání - uč. str. 65, cv. 4.,5.,7./ 65 do sešitu, zbytek ústně

                         PS str. 31

              Zápisky do vlastivědy:

 Olomoucký kraj - Olomouc

 • rovinatá krajina - Haná, kolem ř. Moravy - Hornomoravský úval - nejúrodnější oblast - pěstuje se obilí, kukuřice, cukrovka, chmel
 • potravinářský průmysl - mlékárny - OLMA, čokoládovny
 • Jeseníky poskytují hodně dřeva - dřevozpracující průmysl, v podhůří - pastviny - krávy
 • Prostějov - oděvní průmysl
 • Olomouc - mnoho historických památek - Sloup Nejsvětější trojice, radnice s orlojem, nejstarší Univerzita Palackého
 • lázeňství - Lázně Jeseník, Lipová - lázně, Teplice nad Bečvou, Velké Losiny 
 • jeskyně s krápníkovou výzdobou - Javoříčské jeskyně, Mladečské jeskyně
 • hrad Bouzov, Šternberk
 • Loštice - výroba olomouckých tvarůžků
 • Velké Losiny - výroba ručního papíru


                             Moravskoslezský kraj - Ostrava

 • Hrubý a Nízký Jeseník, Moravskoslezské Beskydy, mezi nimi Moravská brána
 • Ostravská pánev - těžba černého uhlí
 • Ostravsko - průmyslová oblast - hutní, strojírenský, chemický průmysl
 • lázně - Karlova Studánka, hrad Sovinec, Štramberk, zřícenina Hukvaldy, zámek Hradec nad Moravicí
 • Kopřivnice - město proslulo výrobou automobilů TATRA, v Kopřivnickém muzeu je replika nejstaršího, u nás vyráběného automobilu PRÄSIDENT (prezident)
 • řeka Odra, vodní nádrž Slezská Harta
 • žije zde hodně Poláků


  Zápisky do přírodovědy:

   Živočichové v lese - OBRATLOVCI  (Uč. str. 38 a 39)

         PLAZI

  Zmije obecná - jedovatá, má tmavou klikatou čáru na hřbetě (můžete si namalovat nebo nalepit obr.)

                           - je chráněná, živí se obojživelníky, ještěrkami, ptáčky, vejci, myšmi...

                           - žije na loukách, pasekách, mýtinách u lesa

                           - zmiji loví divoká prasata, ježci, čápi, draví ptáci

  Slepýš křehký - chráněný, je to beznohá ještěrka, živí se žížalami, slimáky, larvami

         PTÁCI

  Drozd zpěvný - tažný pták (odlétá do teplých krajin), živí se bezobratlými živočichy, hlemýždi,

                             žížalami...

  Datel černý - šplhavý pták, šplhá po kmenech a vyhledává larvy dřevokazného hmyzu,  živí se i

                         mravenci, je to stálý pták, hnízdo si vytesává zobákem v dutinách tromů

  Sojka obecná - stálý pták, živí se žaludy, bikvicemi, lesními plody, hmyzem, pavouky, žížalami...

                         - říká se jí "strážce lesa" , varuje pronikavým křikem zvěř před nebezpečím

  Kukačka obecná - tažný pták, živí se hmyzem, hlavně jedovatými chlupatými housenkami, a proto

                          nemůže krmit svá mláďata - proto je klade do cizích hnízd, kde je krmí náhradní rodiče

                          (mláďata kukačky vyhodí vajíčka nebo mláďata z hnízda a nechá se živit jinými rodiči)

  Káně lesní - je to dravý pták = dravec, je stálý, hnízdí v lesích blízko polí a luk, protože se živí hlavně

​​​​​​​                         hraboši.

                           


ANGLIČTINA (25.1. - 28.1.)

+ učebnice str. 31 – poslechni, přečti, odpovídej na otázky – ústně (budeme dělat spolu v online hodině)

+ pracovní sešit str. 35/cv.1, str.37

+ pracovní sešit – vypiš slovíčka ze str.96 do slovníčku (unit 5)

+ PROJECT  -  MY FAVOURITE ANIMAL

                     Na papír(A4) napíšeš o svém oblíbeném zvířeti. Používej věty, které jsme se učili.

                     Minimálně šest vět, samozřejmě můžeš i více vět. Nakreslíš nebo nalepíš obrázek.

                     Projekt si připravíš na čtvrtek do online hodiny.

                     Pomocné věty –  It is small/dangerous/green…It’s faster than…

                                                    It lives in….

                                                    This animal can/can’t…

                                                    It likes to eat…atd.

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                            2.pololetí  -   2021

  Týden  od  1. 2. - 5. 2. 2021

  Pondělí:  Čj - uč. str. 73,  cv. 12/73 do sešitu, zbytek procvičovat sami doma

                   Ma - uč. str. 66, cv. 6. a 7./66 do sešitu, zbytek procvičovat sami doma

                       PS str. 32 - cv. 1 a 2.

  Úterý:   Čj - uč. str. 74, cv. 3/74 do sešitu, zbytek ústně

                Ma - uč. str. 67, cv. 15/67 do sešitu, zbytek procvičovat sami

                        PS - str. 32 - cv. 3 a 4.

  Středa:  Čj - uč. str. 75, cv. 7/75 do sešitu, zbytek ústně

                 Ma - Geometrie - Kružnice, kruh - uč. str. 68

  Čtvrtek:  Čj- uč. str. 76

                 Ma - PS str. 33

  Pátek:    Čj - PS str. 51, cv. 21 a 22, uč. str. 77

                 Ma - uč. str. 70, cv. 1. a 2./70 do sešitu

                         PS str. 34 - cv. 1.,2.,3.

  Přírodověda: uč. str. 40

       Sami si vypíšete lesní zvířátka a napíšete o nich zajímavé informace - můžete hledat i v       encyklopediích nebo na internetu.  

  VLASTIVĚDA: uč. str. 66 - 69

  Jak měříme čas

 Čas vyjadřuje vzdálenost mezi určitými událostmi, základem pro měření času je pohyb nebeských   těles - Země a Měsíce.

 1 den = jedno otočení Země kolem své osy

 1 měsíc = jedno oběhnutí Měsíce kolem Země

 1 rok = jedno oběhnutí Země kolem Slunce

 Kalendář je roční rozvrh dní, týdnů a měsíců, byl sestaven na základě pohybu nebeských těles.

      Letopočet, století, tisíciletí

  -----------------------------------0-------------------------------------- 

           před našim letopočtem               našeho letopočtu

                                                            0 =  počátek

                                                      našeho letopočtu ( narození Ježíše Krista)

   Nakreslete si časové osy ze str. 67

Století trvá 100 let

Tisíciletí trvá 1000 let

 1 - 100 let = 1. století

 101 - 200 = 2. století

 2001 - 2100 = 21. století

 2101 - 2200 = 22. století

 1 - 1000 let = 1. tisíciletí

 1001 - 2000 = 2. tisíciletí

2001 - 3000 = 3. tisíciletí


ANGLIČTINA  (1.2. -  5.2.

+ pracovní sešit str. 90/cv.1,2,3  - PROSÍM TUTO STRÁNKU VYFOŤ A  POŠLI

+ pracovní sešit str. 96 – přepiš slovíčka 5.lekce do slovníčku

+ učebnice str. 32 – poslechni několikrát, přečti nahlas.

+ školní sešit – zapiš si datum, barevně si zapiš výrazy a  pod ně si zapiš otázky (podle učebn. str. 32), odpovědi si projdeme v online, po HODINĚ JE  POŠLI.

1. THERE ’S – (TAM) JE

2. THERE ARE – (TAM) JSOU

3. THERE ISN’T – (TAM) NENÍ

4. THERE AREN’T ANY – (TAM) NEJSOU ŽÁDNÉ..

5. ARE THERE ANY.._? – JSOU (TAM) NĚJAKÉ..?

6. THERE ARE LOTS OF… . (TAM) JE HODNĚ… .


7. Are there any…? – Yes, there are./ No, there aren!t.

8. Is there a…..? – Yes, there is. / No, there isn!t.


1. Is there a new shop in the town?

2. Is it a book shop?

3. Are there any kites in the shop?

4. Are there any red kites?¨

5. Are there any blue kites?¨

6. Are there any kites at all? What colour are they?


+ pracovní sešit str.40/cv.1,2

+ učebnice str.31 – podívej se na mapku, poslechni, zopakuj, projdi si otázky – budeme dělat v online

+ pracovní sešit str.41/cv.1,2- budeme dělat v online

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                                       TÝDEN  8. 2. - 12. 2.  2021

Pondělí:    Přírodověda - Referát na téma Lesní zvířata

                  Ma - Pamětné násobení a dělení - uč. str. 70 - 71

                          6/70, 7/70, 8/70 do sešitu

Úterý:      Čj - Vzor MUŽ, uč. 78, 3/78 do sešitu

                 Ma - uč. str. 72 - 73,  cv. 15/72,  21, 26, 27/73 do sešitu

Středa:     Čj - Vzor STROJ, uč. 79, 4/79 do sešitu

                  Ma - uč. 74,  33, 36/74 do sešitu

                    Dokončení str. 34 v PS

Čtvrtek:    Čj - Vzory PŘEDSEDA a SOUDCE, uč. str. 80

                  Ma - uč. str. 75 - Rýsujeme trojúhelník

Pátek:      Čj - PS str. 51 a 52

​​​​​​​                  Ma - Procvičování probraného učiva

Vlastivěda

Nejstarší osídlení naší vlasti

První lidé se objevili na Zemi asi před 3 miliony let. Nejstarší období vývoje lidské společnosti se nazývá PRAVĚK.  Pravěk dělíme podle materiálu, ze kterého vyráběli nástroje na:

1/ starší a mladší dobu kamennou

2/ dobu bronzovou

3/ dobu železnou

Starší doba kamenná - nástroj - opracovaný kámen = pěstní klín

- podnebí velmi chladné, nestálé, střídaly se doby ledové a meziledové, žili v tlupách, v jeskyních, muži společně lovili menší zvěř, ženy sbíraly plody, kořínky, rostliny, později zdokonalili své zbraně a začali lovit i větší zvěř - koně, bizony, medvědy, v poslední době ledové lovili i mamuty = lovci mamutů. Naučili se stavět jednoduché chaty z kůlů, větví, kožešin a kůží. Důležitý byl objev ohně, začali si upravovat potravu, chránil je před zimou a mrazem. 

Nález z tohoto období - Věstonická Venuše - Dolní Věstonice


Mladší doba kamenná - doba prvních zemědělců

- skončila doba ledová, začalo se oteplovat, podnebí bylo podobné dnešnímu

- usadili se na jednom místě, vypalováním lesů získávali pole, naučili se obdělávat půdu, seli obilí, začali chovat domácí zvířata, , která jim dávala mléko, maso, kůži, vlnu

- první ochočené zvíře - pes - hlídač a pomáhal při lovu

- nástroje vyráběli z kamene, ze dřeva, kostí a parohů

- z hlíny začali vyrábět první keramiku

- oblečení už šili z tkaných látek


Spisovatel Eduard Štorch napsal knihu o životě pravěkých lidí - Lovci mamutů, krásné kresby nakreslil ilustrátor Zdeněk Burian

K zápiskům si nakreslete i obrázky - jak vypadali pravěcí lidé, mamuta, obydlí, zbraně, keramiku, šperky....

Příště Doba bronzová....


Přírodověda

​​​​​​​Zopakovat Přírodu v zimě, živočichy v zimě - už jsme probírali ve škole (uč. str. 41 - 43)


​​​​​​​

​​​​​​​


 ANGLIČTINA (8.2. – 12.2.)

Zopakuj si slovíčka 5.lekce.

+ odpovídej (ústně)

  Are there any shops in Babice? Is there a church? Is there a playground in Babice? Where is the           playground?

+ prac.sešit str.42/cv3 PROSÍM POŠLI DO GC

+ napiš si do sešitu dnešní datum, anglicky napiš  dopravní prostředky, na které si vzpomeneš. Potom si poslechni písničku (track 5) a odškrtávej si ve svém seznamu slova, která v písničce uslyšíš.

+ učebnice str.34 – budeme dělat v online hodině v úterý

+ dále si do  sešitu  zapiš následující věty. Sešit a pouzdro budeš mít nachystané v online hodině!!!


How do you go to school? –  I go to school by bike.

                                                        I go to school by car.

                                                        I go to school by bus.

                                                        I walk to school.      

+ pracovní sešit str.43 – budeme dělat v online hodině  v  úterý

+ učebnice str. 35 – poslechni si sám (track 7), přečti rozhovor – další budeme dělat v online hodině ve čtvrtek

+ pracovní sešit str. 44/cv.1,2 budeme dělat v online ve čtvrtek, POŠLI DO GC.

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX