Nový týden 22. 3. - 26. 3.

 PONDĚLÍ: 22. 3. 

Čj - Časování sloves - čas budoucí, uč. str. 91,   PS str. 56

M - Obvod trojúhelníku, uč. str. 96, PS str. 25 - dokončení

 ÚTERÝ: 23. 3. 

Čj - uč. str. 92, 4/92, 5/92 do sešitu v online hodině

M - Obvod obdélníku, uč. str. 105

 STŘEDA: 24. 3. 

Čj - uč. str. 93, diktát

M - Obvod čtverce, uč. str. 106

 ČTVRTEK : 25. 3. 

Čj - uč. str. 94, 7/94 a) i b) do sešitu

M- PS str. 31

 PÁTEK: 26. 3.

Čj - Test PRAVĚK,   Čj PS 57

M - PS 35 (+ PS 37 pokud to stihneme, jinak až v pondělí)

    VLASTIVĚDA

   POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU

 10. st. - vládne kmen Čechů s rodem Přemyslovců

 BOŘIVOJ - první historicky doložený kníže z rodu Přemyslovců, s manželkou Ludmilou přijali křest, pomáhali šířit křesťanství, zakládali první kostely. Po smrti Bořivoje se ujal vlády jeho syn Spytihněv, ten umřel bezdětný, takže po jeho smrti nastoupil na trůn jeho bratr Vratislav I.

 SVATÝ VÁCLAV - syn Vratislava a Drahomíry. Babička Ludmila ho vychovávala - učila ho také číst a psát, to uměl málokdo, otec mu umřel, když byl ještě malý, o vládu se dělily Ludmila a Drahomíra, Drahomíra nechala Ludmilu zavraždit, protože se bála, že ztratí vliv na Václava a moc v království. Po několika letech se ujal vlády VÁCLAV. Byl vzdělaný, spravedlivý, mírumilovný, obdarovával chudé, pečoval o nemocné a sirotky. Zavedl tradici pěstování vína, založil chrám sv. Víta na Pražském hradě.  Václav se dostal do sporu s německým panovníkem, nechtěl válku a tak každý rok platil poplatek (stříbro a voly) za zachování míru. To se nelíbilo jeho bratru BOLESLAVOVI, který připravil na bratra lest. Pozval Václava na své sídlo ve Staré Boleslavi, když šel Václav ráno do kostela na mši, přepadli ho Boleslav se svou družinou a zavraždili - 28. září 935. Ostatky sv. Václava jsou uloženy v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Václav a jeho babička Ludmila byli církví prohlášeni za svaté. Sv. Václav se stal patronem = ochráncem české země i panovnického rodu Přemyslovců. 28. září - státní svátek

Boleslav se pak chopil vlády, upevnil moc Přemyslovců nad celými Čechami. Pro vraždu bratra byl nazýván Boleslav I.  UKRUTNÝ, byl ale úspěšný politik, začal razit stříbrné denáry. 

Jeho syn Boleslav II. POBOŽNÝ - roku 995 nechal vyvraždit Slavníkovce, byl to silný rod, kterého se Přemyslovci obávali, sídlili na hradišti Libice nad řekou Cidlinou. Tak se stali Přemyslovci jedinými pány nad českým územím. Ze Slavníkovců přežil jen biskup Vojtěch, který byl zrovna v Polsku. Biskup Vojtěch byl také prohlášen za svatého. Jeho socha je na Karlově mostě.

Po smrti Boleslava II. Pobožného vládl Oldřich a pak jeho syn Břetislav. Za jejich vlády nastaly klidné časy (před nimi boj o trůn způsoboval bídu a utrpení). K Čechám natrvalo připojili Moravu, dobili Polsko a připojili jej k českému státu. Břetislav chtěl ukončit neustálé spory o trůn a tak určil jako následníka trůnu nejstaršího člena rodu. 

Syn Břetislava VRATISLAV II. se tak stal prvním českým králem bez dědičného titulu (do té doby měli jen knížecí titul)

V 11. - 13. st. se u nás stavělo v románském uměleckém slohu. Znaky: dvojitá i trojitá okna s půlkruhovým obloukem, mohutné a silné zdi - Rotunda sv. Jiří na hoře Říp - nejstarší románská stavba, zřícenina hradu v Chebu - velmi zachovalá okna s půlkruhovým obloukem.

    PŘÍRODOVĚDA

LIDSKÁ SÍDLA - VENKOV (uč. 50 - 53)

U lidských sídel - zahrady, sady, obydlí pro chov zvířat - chlévy, volně žijící živočichové.

Rostliny - užitkové a okrasné

UŽITKOVÉ - ovocné stromy - jabloně, hrušně, slivoně švestky, meruňky, třešně, višně...

                     plody - jablka a hrušky = malvice

                               - švestky, meruňky, třešně...= peckovice

                 - ovocné keře - rybíz, angrešt - plody = bobule

ZELENINA - za zeleninu se považují jedlé části rostlin. Jako ovoce je zdrojem vitamínů a jiných látek důležitých pro naše tělo.

Dělení zeleniny : dělíme ji podle části těla, pro kterou ji pěstujeme.

KOŘENOVÁ - mrkev, petržel, ředkev...

CIBULOVÁ - cibule, česnek, pórek...

LISTOVÁ - salát, špenát...

KOŠŤÁLOVÁ - květák, brokolice, kedluben, růžičková kapusta...

PLODOVÁ - paprika, rajče, okurka...

​​​​​​​

Angličtina (22.3.-26.3.)

+ učebnice str.45 – podle tv programu odpovídej na  otázky. Otázky i odpovědi přepiš do školního sešitu. Nezapomeň napsat datum a nadpis What’s on TV today? - POŠLI (1.)

  1. What day is it today?
  2. What time is the cartoon Super Sammy on?
  3. What channel is it on?
  4. What TV programme is on Channel 2 at four o’clock?
  5. Who has got a birthday party today?
  6. Who likes Mary?
  7. How many sports programmes are on Monday?


+ prac.sešit str.58/cv.1,2,3 a str.60/cv.1  - POŠLI (2.)

+ učebnice str. 46 – v online hodině budeme dělat
+ zopakuj si slovíčka 6.lekce a ústně odpovídej - v úterý se budu na podobné otázky ptát

  Do you like watching sports programmes?

  Do you like dancing?

  Do you go swimming on Tuesdays?

  When do you do your homework?( when – kdy)

  Does your dad like watching comedies?

  Does your mom like watching music programmes? …


+ ve čtvrtek poslechový testík- POŠLEŠ PO ONLINE HODINĚ (3.)

   

​​​​​​​