Nový týden 12. 4. - 16. 4.

  PONDĚLÍ: 

Čj - uč. str. 97 - slovesa - opakování

M - PS str. 4

  ÚTERÝ:

Čj - PS str. 62

M - uč. str. 111 - 112 - Početní výkony s přirozenými čísly

  STŘEDA:

Čj - PS str. 63

M - PS str. 5

  ČTVRTEK:

Čj - PS str. 64

M - uč. str. 114 - Rovnoběžníky

  PÁTEK:

Čj - procvičování probraného učiva

M - PS str. 32 - rovnoběžník

  VLASTIVĚDA:

Po smrti Karla IV. nastoupil na trůn jeho syn Václav IV. 

Václav IV. - český a římský král, byl vzdělaný, sečtělý, znal několik cizích jazyků, ale byl to slabý a nerozhodný panovník, raději se věnoval lovu zvěře. Dostal se do sporů s bratrem Zikmundem, šlechtou i církví. Vypukla morová epidemie, narůstaly hospodářské problémy, zhoršil se život poddaných. Kněží zanedbávali své povinnosti, hromadili majetek, usilovali o získání moci, církev bohatla i prodejem odpustků - (odpustek = vykoupení se z častých hříchů). O moc bojovali tři papežové a lidé nevěděli, komu věřit. 

Proti rozmařilému životu kněží vystoupil kněz a učitel (mistr) na pražské univerzitě JAN HUS. Kázal v Betlémské kapli v Praze, napomínal kněze, aby sloužili Bohu a žili v chudobě, vyčítal jim touhu po majetku. JAN HUS chtěl obhájit své učení o nápravě církve před KONCILEM (= sněm učených biskupů a kněží). Byl tedy povolán do KOSTNICE - (německé město), kde ale nedostal příležitost vysvětlit své učení, byl uvězněn, a když nechtěl odvolat své učení, byl upálen - 6. července 1415. (6.7. = státní svátek)

Václav IV. zemřel r. 1419 ještě před vypuknutím husitských válek, bezdětný, na trůn nastoupil jeho bratr ZIKMUND - zvaný liška ryšavá (protože měl zrzavé vlasy). ZIKMUND byl výborný panovník, prosadil volbu jednoho papeže. Stal se i uherským králem. Zemřel bezdětný, proto rod Lucemburků vymřel po meči.

O husitských válkách si povíme příště...

​​​​​​​   PŘÍRODOVĚDA:

 DOMÁCÍ MAZLÍČCI - uč. str. 56

Zápisky si napíšete sami...

​​​​​​​

Angličtina (12.4. – 16.4)


+ zápis do školního sešitu POŠLI 1.

    Napiš si dnešní datum a krasopisně si opiš tabulku. V posledních třech otázkách uhodni a zapiš povolání.


What is my job?

  1. I wear a uniform and I help sick people in hospital. I am a NURSE.
  2. I don’t wear a uniform. I use a computer. I am an OFFICE WORKER.
  3. I get up at three o’clock and I make bread. I am a BAKER.


  What is her/his job? Uhodneš jejich povolání?

  1. She works at school. She uses a book. She is a …?
  2. He drives a fire engine. He uses a hose. He is a …?
  3. He doesn’t work with children. He mends cars in a garage. He is a …?

      


 

+ učebnice str.50 – poslechni několikrát písničku, přečti nahlas.(Poslech je v GC.)

Do školního sešitu napiš alespoň čtyři věty o tom, co Johny dělá.. POŠLI 2.

Johny is a postman.

1. He ….

2. He …

3. ….

4. ….+ prac.sešit str.64 – POŠLI 3.

+ učebnice str.50,51 (ONLINE)

+ prac.sešit  str.65/CV.1,2 (ONLINE)

+ tento týden si zkontroluj, jestli máš poslané a opravené všechny úkoly. Taky mrkni znovu do svého sešitu a projdi si, jestli máš v pořádku všechny  zápisky  a  taky přepsaná slovíčka ve slovníčku. Ve škole si sešity zkontroluji.