Kroužek společenské výchovy

Baletní představení v Brně

Balet Labutí jezero - 

informace pro přihlášené členy Kroužku společenské výchovy

14.2.2020 Janáčkovo divadlo Brno

Odjezd: 17.00 ZŠ Babice

Předpokládaný příjezd : 22.30 ZŠ Babice 

Vstupenky žáci obdrží v autobuse.

Prosím o slavnostní oblečení, slušné chování přihlášených žáků v autobuse i v divadle a o vyzvednutí dětí po příjezdu u školy!!!

Mgr. Marta Eibensteinerová

Bližší informace obdrží žáci ve středu v 9.40 v učebně Literární výchovy od pí Kraváčkové.