INFORMACE RODIČŮM

ORGANIZACE 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE (od 1. 9. 2020 do 4. 9. 2020 )

Vyučování začíná každý den v 8 hodin. Alespoň čtvrt hodiny před začátkem vyučování by měli být žáci ve škole. Ve středu (2. 9. 2020) a ve čtvrtek (3. 9. 2020)se budou žáci učit 2 vyučovací hodiny            (do 9:40) a v pátek (4. 9. 2020) budou mít 3 vyučovací hodiny (do 10:40). Po skončení vyučování odcházejí do školní družiny. Z hygienických důvodů je stanovený rozpis odchodů na oběd. Prvňáčci obědvají tento týden  s paní vychovatelkou Jarmilou Rochovanskou v 11:00 hodin (tuto středu výjimečně v 11:40), v úterý v 11:35 hodin. Od dalšího školního týdne se učíme podle rozvrhu, a to 4 vyučovací hodiny denně a žáci odcházejí na oběd s třídní učitelkou. Rodiče si vyzvedávají děti po skončení školní družiny (do 16:00 hodin) tak, že zazvoní na zvonek u vchodu do školy (s nápisem ŠKOLA) a služba u vchodu (paní uklízečky a pan školník) zajistí, aby se žáci dostavili do šatny školy. Rodiče čekají na děti před vchodem školy, nechodí do budovy školy. 

Ranní družina bude fungovat od středy 2. 9. 2020 od 6:30 do 8:00 hodin. Přihlášky jsou ke stažení na webu obce a odevzdávají se na obecní úřad (do kanceláře nebo do schránky). V družině se budou střídat paní Dovrtělová a paní Hořinková. Ranní družina je bezplatná. V případě dotazů se mohou rodiče obrátit na Mgr. Miroslavu Maňáskovou, email mistostarosta@babice.eu.

Žáci si přinesou svůj vlastní zámek s klíčem na přidělenou šatnu (2. náhradní klíč se jménem bude uložený ve skříni ve třídě). Během tohoto týdne si žáci přinesou kufřík s věcmi do výtvarné výchovy (bude uložený ve třídě ve skříni) a pytlík s věcmi do tělesné výchovy. Prosím rodiče, aby dohlédly na to, aby měli žáci pořádek v aktovce, obalené sešity a učebnice a denně  pouzdro s ořezanými pastelkami a 2 tužkami, později se 2 pery. Veškeré informace pro rodiče budou mít žáci vždy zapsané v oranžovém vzkazníku nebo i tady, na webu školy.

Prosím rodiče o vyplnění DOTAZNÍKU PRO RODIČE ŽÁKA ZŠ, SOUHLASU KE SHROMAŽĎOVÁNÍ, ZPRACOVÁVÁNÍ A EVIDENCI OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ O ŽÁCÍCH a PŘIHLÁŠKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY. Podepište také, prosím, na poslední straně NOTÝSKU seznámení se školním řádem a vpředu v notýsku vyplňte údaje o žákovi a rodičích včetně telefonických kontaktů.

Dne 16. 9. 2020 ve středu v 15:30 hodin proběhne informativní rodičovská schůzka v 1. třídě ZŠ Babice a následně v 16:00 hodin ve školní družině. Promyslete si, prosím, kdo z Vás by chtěl dělat třídního důvěrníka. Budeme 1 - 2 třídní důvěrníky volit na třídní schůzce. Děkuji. TU

Všem žáčkům prvňáčkům přeji já, paní vychovatelka Jarmila Rochovanská a ostatní pracovníci naší školy pohodový nástup školní docházky, hodně úspěchů a veselých zážitků při školních aktivitách. Rodičům přejeme, aby měly ze svých dětí radost a aby se spolu s nimi těšily na každý den ve škole. Budeme se všichni  snažit, aby se Vašim dětem ve škole líbilo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.9. 2020

Prosím rodiče prvňáčků o vyplnění dotazníku ředitelství naší školy pro případ mimořádných opatření v souvislosti s šířením COVIDU 19. Děkuji. TU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 9. 2020 

Vážení rodiče, vzhledem ke zhoršení všeobecné situace se šířením COVIDU 19, předpokládaná informativní schůzka dne 16. 9. 2020 bohužel neproběhne. Důležité informace o probíraném učivu a aktivitách žáků Vám budu v případě potřeby posílat emailem. Pokud vzniknou dotazy z řad rodičů, pište mi, prosím, na moji emailovou adresu uvedenou v Notýsku. Velmi uvítám, pokud by se mi ozvali  1 - 2 dobrovolníci z řad rodičů kvůli práci důvěrníků pro SRPDŠ. Většinou probíhají asi 2 schůze ročně. 

Také plánovaný školní výlet do Rožnova pod Radhoštěm dne 24. 9. 2020 bohužel nebude možný. Děkuji všem rodičům za pochopení a spolupráci. TU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 10. 2020

Vážení rodiče, od středy 14. 10. 2020 začne vyučování distančně. Učivo v jednotlivých předmětech naleznete tady na stránkách naší školy - 1. třídy. Bude zasíláno i Vám, rodičům, prostřednictvím emailů. Od příštího týdne začne online výuka. Každý týden budou 2 hodiny matematiky, 2 hodiny jazyka českého a 1 hodina prvouky. Během tohoto týdne žáky rozdělím do dvou skupin a vyzkoušíme připojení. Emailová adresa každého žáka pro online výuku je i s heslem v oranžovém Vzkazníku. Děkuji všem rodičům za spolupráci a trpělivost. TU

_____________________________________________________________________________________________