Informace pro rodiče

Vážení rodiče, milí žáči

v  pondělí 25. 05. 2020 začíná  pravidelná dobrovolná školní výuka za dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření.  Výuka bude probíhat denně od 8.00 do 11.30 hodin. Už se na Vás všechny moc těším, každý den si budete nosit učebnice do českého jazyka,anglického jazyka, matematiky, vlastivědy a přírodovědy. V pondělí se domluvíme, jakým způsobem bude probíhat výuka anglického jazyka. 

Každý žák musí do školy nosit dvě roušky a při zahájení výuky v pondělí 25. 05. 2020 předat do rukou vyučujícího dané skupiny čestné prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti, které naleznete níže. Doprovod žáka je možný pouze k hlavnímu vchodu do školní budovy. Doprovázející osoba do školy vstoupit nesmí.

čestné_prohlášení.pdf (248.23 kB)

Doufám, že budeme nový režim bez větších obtíží zvládat a těším se na zítřejší  setkání . 

S pozdravem  třídní učitelka Marta Gablasová