Dubnový týden 6. - 9. 4. 2021

Úkoly na další týden distanční výuky:

Jazyk český - učebnice str. 70, 71   společná práce v online hodinách                                                                                     - pracovní sešit str. 75, 76  společná práce v online hodinách                                                                               - pracovní listy 

Čítanka (zelená) - str. 106, 107, 108  společně v online hodinách                                                                      Čítanka (hravá)   - str. 62, 63  SAMOSTATNĚ místo společné středeční hodiny Českého jazyka 

Písanka - str. 16, 17  SAMOSTATNĚ

Matematika - str. 18, 19  společně v online hodinách                                                                                          Početník - str. 11  SAMOSTATNĚ                                                                                                                            Pracovní listy

Prvouka tento týden nebude, v pátek budeme mít místo prvouky matematiku.

!!! Ve středu odpadají první dvě hodiny Čj z důvodu mého lékařského vyšetření. Hodiny matematiky budou posunuty. 1. skupina od 11h, 2. skupina od 11.45h.

P. Drábková