Domácí příprava 2020/2021


Vážení rodiče,

epidemiologická situace není příznivá, není jasné, za jak dlouho se žáci vrátí do lavic. Budeme proto pokračovat v distanční výuce. Ta probíhá ve dvou rovinách - společná práce při online hodinách a samostatná práce podle zadání. Distanční výuka je povinná, účast na hodinách, pokud není dohodnutý jiný způsob, je také povinná, neúčast musí být omluvená!

Na těchto stránkách bude zveřejňováno stručné zadání  práce pro distanční výuku.  Žáci budou pracovat hlavně v Google classroom (učebna).  Tam budou ukládány i studijní materiály, prezentace a řešení, protože tam mají přístup jen registrovaní uživatelé.

V týdnu před prázdninami si již vyzkoušeli i zasílání prací do učebny. Až na malé výjimky se jim to daří. Je potřeba používat Google Chrome, v ostatních prohlížečích některé funkce nejsou podporovány. Návod na odesílání jsem žákům uložila v učebně. Žádám o zasílání prací do G učebny, tam jsou práce přehledně uloženy a ohodnoceny. Pokud by byl s tímto problém, ozvěte se, vyřešíme individuálně.

Přihlašování na hodiny prostřednictvím Google kalendáře nebo z odkazu v pozvánce.

Mgr. S. Adamíková

.