Domácí příprava 2020/2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                                       TÝDEN  8. 2. - 12. 2.  2021

Pondělí:    Přírodověda - Referát na téma Lesní zvířata

                  Ma - Pamětné násobení a dělení - uč. str. 70 - 71

                          6/70, 7/70, 8/70 do sešitu

Úterý:      Čj - Vzor MUŽ, uč. 78, 3/78 do sešitu

                 Ma - uč. str. 72 - 73,  cv. 15/72,  21, 26, 27/73 do sešitu

Středa:     Čj - Vzor STROJ, uč. 79, 4/79 do sešitu

                  Ma - uč. 74,  33, 36/74 do sešitu

                    Dokončení str. 34 v PS

Čtvrtek:    Čj - Vzory PŘEDSEDA a SOUDCE, uč. str. 80

                  Ma - uč. str. 75 - Rýsujeme trojúhelník

Pátek:      Čj - PS str. 51 a 52

​​​​​​​                  Ma - Procvičování probraného učiva

Vlastivěda

Nejstarší osídlení naší vlasti

První lidé se objevili na Zemi asi před 3 miliony let. Nejstarší období vývoje lidské společnosti se nazývá PRAVĚK.  Pravěk dělíme podle materiálu, ze kterého vyráběli nástroje na:

1/ starší a mladší dobu kamennou

2/ dobu bronzovou

3/ dobu železnou

Starší doba kamenná - nástroj - opracovaný kámen = pěstní klín

- podnebí velmi chladné, nestálé, střídaly se doby ledové a meziledové, žili v tlupách, v jeskyních, muži společně lovili menší zvěř, ženy sbíraly plody, kořínky, rostliny, později zdokonalili své zbraně a začali lovit i větší zvěř - koně, bizony, medvědy, v poslední době ledové lovili i mamuty = lovci mamutů. Naučili se stavět jednoduché chaty z kůlů, větví, kožešin a kůží. Důležitý byl objev ohně, začali si upravovat potravu, chránil je před zimou a mrazem. 

Nález z tohoto období - Věstonická Venuše - Dolní Věstonice


Mladší doba kamenná - doba prvních zemědělců

- skončila doba ledová, začalo se oteplovat, podnebí bylo podobné dnešnímu

- usadili se na jednom místě, vypalováním lesů získávali pole, naučili se obdělávat půdu, seli obilí, začali chovat domácí zvířata, , která jim dávala mléko, maso, kůži, vlnu

- první ochočené zvíře - pes - hlídač a pomáhal při lovu

- nástroje vyráběli z kamene, ze dřeva, kostí a parohů

- z hlíny začali vyrábět první keramiku

- oblečení už šili z tkaných látek


Spisovatel Eduard Štorch napsal knihu o životě pravěkých lidí - Lovci mamutů, krásné kresby nakreslil ilustrátor Zdeněk Burian

K zápiskům si nakreslete i obrázky - jak vypadali pravěcí lidé, mamuta, obydlí, zbraně, keramiku, šperky....

Příště Doba bronzová....


Přírodověda

​​​​​​​Zopakovat Přírodu v zimě, živočichy v zimě - už jsme probírali ve škole (uč. str. 41 - 43)


​​​​​​​

​​​​​​​


 ANGLIČTINA (8.2. – 12.2.)

Zopakuj si slovíčka 5.lekce.

+ odpovídej (ústně)

  Are there any shops in Babice? Is there a church? Is there a playground in Babice? Where is the           playground?

+ prac.sešit str.42/cv3 PROSÍM POŠLI DO GC

+ napiš si do sešitu dnešní datum, anglicky napiš  dopravní prostředky, na které si vzpomeneš. Potom si poslechni písničku (track 5) a odškrtávej si ve svém seznamu slova, která v písničce uslyšíš.

+ učebnice str.34 – budeme dělat v online hodině v úterý

+ dále si do  sešitu  zapiš následující věty. Sešit a pouzdro budeš mít nachystané v online hodině!!!


How do you go to school? –  I go to school by bike.

                                                        I go to school by car.

                                                        I go to school by bus.

                                                        I walk to school.      

+ pracovní sešit str.43 – budeme dělat v online hodině  v  úterý

+ učebnice str. 35 – poslechni si sám (track 7), přečti rozhovor – další budeme dělat v online hodině ve čtvrtek

+ pracovní sešit str. 44/cv.1,2 budeme dělat v online ve čtvrtek, POŠLI DO GC.

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

        TÝDEN 15. 2. - 19. 2.

Pondělí: Čj - Opakování podstatných jmen rodu mužského -  Uč. str. 81, do sešitu 3/81

               Ma - Písemné násobení dvojciferným činitelem -  Uč. str. 85

Úterý:    Čj - Uč. str. 82, PS str. 53

               Ma - uč. str. 86

Středa:   Čj - uč. str. 82 a PS str. 53 jako v úterý

                Ma- PS str. 35

Čtvrtek:  HV - referát na téma Oblíbený zpěvák nebo hudební skupina

                Ma - PS str. 36

Pátek:     Čj - PS str. 54

                Ma - Kontrolní práce PS str. 37

      Přírodověda:

Pokusy a měření      Uč. str. 44

Měříme délku, teplotu, čas, hmotnost a objem = VELIČINY

K měření používáme měřící přístroje - metr, teploměr, hodiny, váhu, odměrný válec.

DÉLKA: základní jednotka délky = 1 metr (1m)

Další jednotky: 1mm, 1cm, 1dm, 1km 

Měřidla: pravítko, pásmo, skládací metr, krejčovský metr, svinovací kovový metr

1m = 10dm = 100cm = 1000mm

1cm = 10mm

1dm = 10cm

1km = 1000m 

       VLASTIVĚDA

  DOBA BRONZOVÁ

- objev kovů, slévání (zlato, měď) - měkké, tavením mědi a cínu vznikla pevná a tvrdá slitina = bronz

(lepší zbraně a pracovní nástroje).  Nález bronzového vozíku u Domažlic.

- z bronzu - zbraně, šperky, nástroje

- rozvoj řemesel - hornictví, kovářství, kovolijectví, kovotepectví

- nové odvětví - válečnictví (válečníci byli nejuznávanější lidé)

- rozvoj obchodu - se solí, zlatem, mědí, dobytkem, kožešinami

  DOBA ŽELEZNÁ

- naučili se tavit železnou rudu, předměty ze železa byly odolnější

- rozvoj řemesel, obchodu, zemědělství

- kolem roku 400 př.n.l. příchod KELTŮ

 KELTOVÉ byli velmi nadaní, odvážní válečníci, výborní obchodníci a řemeslníci

- tavili železnou rudu, vyráběli kovové nástroje, používali hrnčířský kruh a vypalovací pece

- vyráběli bronzové, skleněné, zlaté a stříbrné šperky

- součástí života byl kůň - tahali povozy při bitvách a při lovu

- jako první u nás razili první mince DUHOVKY - zlaté mince = statéry - duhovky se jim začalo říkat později při nálezech, protože se na slunci krásně blýskaly

- keltská obydlí = OPPIDA = opevněná sídliště (města ohrazená hradbami) = střediska obchodu a řemeslné výroby

- posvátnou květinou Keltů bylo JMELÍ (věřili, že má magickou moc)

V 1. století n. l. byli Keltové vytlačeni kmeny Germánů

Kolem roku 500 n. l. vystřídali Germány SLOVANÉ

Nálezy: Bronzová soška býčka v jeskyni Býčí skála v Moravském krasu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


 

Angličtina (15.2.-19.2.)

+ do online hodiny v úterý si nachystej pastelky nebo fixy (červenou, modrou, zelenou, žlutou).

+ odpovídej ústně – Is there a cinema in Babice? Are there any shops in Babice? How do you go to school? How many girls are there in your class? How much is the ticket to Uh.Hradiště?

+ učebnice str. 36 , prac.sešit str.45, prac.sešit str.46/cv.1 (budeme dělat v úterý v online)

+ prac.sešit str.46/cv.2 – nakreslíš mapku Babic(Kudlovic) a doplníš věty - POŠLI DO GC

+ učebnice str.37, str.38, prac.sešit str. 47 (budeme dělat ve čtvrtek v online)

+ do škol.sešitu zápisek

How do I get to school? (Jak se dostanu ke škole?)                                                   + Turn left.       (Zahni doleva.)


                                            +  Turn right.           (Zahni doprava.)                                     

                                            + Go straight on past the sports centre.       

                                                (Jdi rovně kolem sportovního centra.)

                                     + The school is on your right. (Škola je po tvé pravé straně)


+ podle učebnice str. 36 do škol.sešitu odpovídej – popiš cestu - POŠLI DO GC

  1.How do I get to Mr. Potter’s house?

  2.How do I get to the cinema?

​​​​​​​

​​​​​​​XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

​​​​​​​

                    NOVÝ TÝDEN  22. 2. - 26. 2. 2021   

Pondělí: Čj - Opakování podstatných jmen - uč. str. 83 - 1. cv., dokončení str. 54 v PS

                         2/83 do sešitu

                     Jirka Kučera a David Mičola - referáty z Přírodovědy a Hv (neměli minulý týden)

               Ma - Kontrolní práce - PS str. 37

Úterý:    Čj - uč. dokončení str. 83, Diktát

               Ma - G - Trojúhelníková nerovnost str. 83 v učebnici

                               Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník - uč. str. 84

Středa:   Čj - uč. str. 84, 6. a 7. cv.

                Ma - PS 48 a 49

Čtvrtek:   Čj - Čeští hudební skladatelé - žáci si připraví referát o jednom českém hud. skladateli

​​​​​​​                Ma - G - Střed úsečky, osa úsečky - uč. 88

Pátek:     Čj - uč. 84 - dokončení - 8. 9. 10. cv.

                Ma - Opakování G - PS str. 46 a 47


​​​​​​​        VLASTIVĚDA

   Staří Slované

V 5. a 6. st. n. l. - stěhování národů

Kolem 6. st. n. l. přišli z východu noví obyvatelé - Slované (k nim patříme i my Češi).

Příchodem Slovanů končí pravěk a začíná nové období dějin - STŘEDOVĚK.

První Slované byli hlavně pastevci a zemědělci, proto hledali úrodnou půdu a usazovali se v nížinách podél řek. Obdělávali pole, používali dřevěné nářadí (železo bylo drahé), pěstovali obilí, luštěniny, chovali dobytek, vepře, kozy, ovce, drůbež. Lovili zvěř a také ryby.

​​​​​​​Někteří se věnovali řemeslům - vyráběli hliněné nádoby (rukama), později používali hrnčířský kruh, tkali látky. Provozovali výměnný obchod - vyváželi kožešiny, dobytek, med, dováželi sůl, železné nástroje, různé cennosti...

Žili v malých vesnicích, domy - ze dřeva, proutí, rákosu, zahloubené do země, hliněná podlaha, 1 místnost, topili v peci. Později stavěli opevněná hradiště - k obraně před nepřáteli.

Žili v rodech, několik rodů tvořilo KMEN, v čele každého kmene stál kníže.

Jazyk - praslovanština

Náboženství - pohanské = uctívali mnoho bohů

Uctívali např. boha RADEGASTA na Radhošti - bůh úrody a pohostinnosti, pomáhal řemeslníkům


Pro zajímavost napíši další, ale nemusíte se učit ani psát, (kdo chce, může)

Veles - bůh úrody, ochránce dobytčích stád

Perun - bůh války, vládce hromu a blesku

Triglav - vládl nad nebem, zemí a podzemím (byl zobrazován se třemi hlavami)

Lada - bohyně krásy, lásky, veselí (odtud pochází slovo ladný = krásný)

Vesna - bohyně jara a mladosti (vesna = jaro)

Živa - bohyně úrody, ochraňovala pole a pomáhala oráčům

Jasoň - bůh podzimu, slunce a světla (jeseň = podzim)

Morana - bohyně zimy a smrti

Svantovit - bůh války

Mokoš - bohyně země


         Přírodověda

   Hmotnost - základní jednotka - 1 kg (kilogram)

                       další jednotky - 1 kg = 1000 g      1 t = 1000 kg     1 kg = 100 dkg (dekagramů)

                                                   1 dkg = 10 g

                        - měřidlo - váha (osobní váha, kuchyňská váha, obchodní)

   Objem - základní jednotka - 1 l (litr)

                  další jednotky - 1 ml - mililitr,  1 cl - centilitr,  1 dl - decilitr,  1 hl - hektolitr

               1 l = 10 dl      1 l = 1000 ml       1 hl = 100 l       1 dl = 100 ml

                  Měřidlo - odměrný válec, odměrka se stupnicí

   Čas - udává vzdálenost mezi událostmi.

          - základní jednotka - 1 s - sekunda

          - čas měříme hodinami

             další jednotky - 1 min, 1 h,  1 den,  1 týden, 1 měsíc,  1 rok

             1 min = 60 s      1 h = 60 min     1 h = 60 min x 60 = 3 600 s

​​​​​​​           - měřidlo - hodiny ( sluneční, přesýpací, mechanické, elektronické, nejpřesnější jsou atomové)

​​​​​​​

Angličtina (22.2.-26.2.)

+ učebnice str.39 (poslech, přečíst, otázky ústně)- budeme probírat v úterý v online hodině

+ prac. sešit str.48 – úterý online hodina

+ prac. sešit str.49/cv.1,2 – poslechni,slova si zapiš, rhyme poslechni a přečti

+ prac. sešit str.50 –úterý online hodina

+ zopakuj slovíčka 5.lekce

+ prac. sešit str.91 – kontrolní testík, pracuj samostatně!!!-vypracuj ke konci týdne a do pátku POŠLI DO GC

+ na čtvrtek do online hodiny si připrav  ÚSTNĚ několik vět oBabicích (Kudlovicích), kde bydlíš atd. podle prac.sešitu str.46 -  v úterý upřesním

+ přepiš slovíčka Unit 6 str.96 do slovníčku

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

​​​​​​​   BŘEZEN   1. 3. - 5. 3. 2021

Pondělí:     Čj - Opakování podstatných jmen - vzory, skloňování...

                   M - Jednotky délky - uč. str. 94, PS 2. díl str. 18

Úterý:         Čj - Sloh - Vyprávění podle obrázkové osnovy - uč. str. 52

                    M - Jednotky hmotnosti - uč. str. 95

Středa:       Čj - Slovesa - uč. str. 86

                    M - PS 2. díl  str. 19

Čtvrtek:      Čj = Hv - Referát na téma Světoví hudební skladatelé

                    M - Jednotky objemu - uč. str. 97

Pátek:         Čj = Vlastivěda - Žáci si přečtou a svými slovy napíší obsah jedné z pověstí o počátcích                                                         našich dějin, společně si je přečteme.

                    M - PS 2. díl str. 20

​​​​​​​      PŘÍRODOVĚDA

   Teplota - teplotu měříme teploměrem, každý teploměr má svou stupnici. U nás se používá 

                 Celsiova stupnice. 

   Základní jednotkou je 1 ° C = 1 stupeň Celsia.

   Důležitá hranice na stupnici je  bod 0°C = bod mrazu - voda se mění v led. Teploty nižší než 0 °C

                  označujeme znaménkem - (mínus).

   100 °C = bod varu - voda se mění v páru.

   Měřidla: teploměr rtuťový, lihový, digitální lékařský.


     VLASTIVĚDA

  SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ

​​​​​​​  V 7. st. byli Slované napadeni divokými kočovnými Avary z Asie (z Maďarska). Na slovanských územích se usadil kupec Sámo z Francké říše.  Slované se pod Sámovým vedením osvobodili od Avarů a odolávali jejich nájezdům. Sámo se stal vůdcem slovanských kmenů v r. 623.  Vznikl tak první mocenský útvar na našem území - SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ. Pod Sámovým vedením odrazili Slované i útok vojsk franckého krále Dagoberta. Franckému králi Dagobertovi se nelíbilo velké rozrůstání Sámovy říše.  Po Sámově smrti  v r. 658 nebo 659 se Sámův kmenový svaz rozpadl. Sámo měl 12 manželek a 37 dětí - 22 synů a 15 dcer. Centrum Sámovy říše je na jižní Moravě. 

Nejstarší informace o Slovanech v době Sámovy říše se dochovaly ve Fredegarově kronice, sepsané v 7. st. na území dnešní Francie. 

Nepovinná informnace:

 AVAŘI byli skvělí vojáci a jezdci na koních. Nechtělo se jim pracovat na poli a hospodařit. Proto potřebovali otroky, kteří by pro ně pracovali, dodávali jim výrobky, potraviny a platili daně.

   

Angličtina (1.3.- 5.3.)

Tento týden začneme další lekci, lekci 6 – co děláme ve volném čase, zopakujeme si dny v týdnu.

V pátek budete mít zase kvíz v učebně.-)

+ v úterý  zkouším vyprávění My village (kdo ještě neříkal).

+ učebnice str.40,41 (budeme dělat v úterý v online)

+ prac.sešit str. 51/cv.1,2  (uděláme v úterý)

+ prac.sešit str.52/cv.1,2POŠLI DO GC

Zápisek do sešitu:

OTÁZKY:

Do you like swimming? (Plaveš rád?)

+ Yes, I do. I love swimming! (Miluji plavání.)

-  No, I don’t.

Does Peter like watching TV ? (Dívá se Petr rád na televizi?)

+ Yes, he does. He really likes  watching TV! (Opravdu rád se dívá na TV.)

 -  No, he doesn’t.+ učebnice str.42 (budeme dělat ve čtvrtek v online hodině)

+ prac.sešit str.54/cv.1 (budeme dělat spolu ve čtvrtek)

+ prac.sešit str. 53/cv.3 a str.54/cv.2POŠLI DO GC

                   Hurá na prázdniny!!!! Jarní prázdniny - 8. 3. - 12. 3. 2021