Domácí příprava 2020/2021

Do pátku 16. 10. si procvičujte probrané učivo - Čj - učebnice po stranu 21.

M - PS po stranu 10.

Úkoly na týden 19. 10. - 23. 10. 2020 (pro žáky, kteří se neúčastní online výuky, s ostatními to budeme plnit v online hodinách)

Čj : Pondělí: Učebnice str. 22, do sešitu cv. 3. a 4., zbytek ústně.  PS: str. 18 a 19

       Středa: Učebnice str. 23 a 24, cv. 4. a 7. do sešitu, zbytek ústně. PS: str. 20 a 21

       Pátek: Učebnice str. 26 a 27, naučit žluté poučky a napsat do sešitu, PS: str. 22

Ma: Úterý: Učebnice str. 21 první diagram, zbytek ve škole, PS: str. 11

                  PS: str. 12 - Aritmetický průměr, aritmetický průměr vypočítáme tak, že sečteme uvedená čísla a součet vydělíme počtem zadaných čísel. Příklad: Máme vypočítat arit. průměr čísel: 94, 41 a 54. Postup: 94+41+54= 189, 189:3=63. Aritmetický průměr je uvedených čísel je 63. 

       Čtvrtek: Učebnice str. 23 a 24, všechna cvičení do sešitu, u slovních úloh stačí výpočet a odpověď. U každého úkolu napsat číslo cvičení a stranu!!!!

Přírodověda: do konce října stranu 13 a 14. Zkuste si udělat zápisky sami.

Vlastivěda:  str. 23 - 26, umět odpovědět na otázky ze str. 26, opsat zápisky ze str. 26 - oranžový rámeček Co je důležité...

Dobrovolné úkoly na prázdniny: Čj - učebnice str. 28, Ma - str. 25. 

​​​​​​​Přeji všem hodně zdraví a chuti do práce.


ANGLICKÝ JAZYK (od 19. do 23.10.)

 učebnice

 1.str- 10  (přečíst text a čísla)

2.  str. 11 (přečíst, popsat obrázky podle příkladu - She's got two brothers. She hasn't got a sister. It's Jenny....)

3. str.12) (přečíst, určit, zda věty pod textem jsou pravdivé či ne).Pamatuj spojení "older than" znamená "starší než". Co znamená "younger than"..?

sešit Vocabulary(slovníček)

Zapiš zbytek slovíček str.95, Unit 2 (chybějí nám čísla).

pracovní sešit

1. str.9/cv.3

2. str.10/cv.2

3. str.11/cv.2

4. str.13/cv.1

pracovní listy (z minulého týdne)

Hotové obě strany , cv.3/ reading and writing test je dobrovolné.

Budu se na vás těšit na online hodinách v úterý (1.skupinka) a ve čtvrtek (2.skupinka).

Zdraví p.uč.Timková