Březnový 1. týden 1. - 5. 3. 2021

Jazyk český - v tomto týdnu budeme opakovat probrané učivo. Přepis textů a doplňování pravopisných jevů v průběhu výuky, zadávání úkolů mezi hodinami JČ a M, kdy bude pracovat další skupina. 

Písanka - vypracujte, prosím, strany 6, 7

Matematika - PS str. 6 - 10 - společná práce v hodinách, možná zadaná samostatná práce mezi hodinami, v době, kdy bude pracovat další skupina. 

Nevypracovávejte cvičení dopředu, jak tomu bylo u některých dětí při minulé on-line výuce.

Prvouka - v pátek 2. vyučovací hodina

Přeji Vám hodně sil do naší společné práce a děkuji za spolupráci.

Pavlína Drábková