9. týden - 4.-7.5.2020

Český jazyk

6.roč. – ČJ – mluvnice:

- V následujících 2 větách proveď větný rozbor, pod každou z nich napiš grafické znázornění a pošli do středy, 6.5.2020, do 15.00 hod. na můj mail. Děkuji.

Před dávnými časy pokrývaly celou krajinu rozsáhlé a neprostupné lesy.

Naše maminka každý den kupuje v naší ulici čerstvé mléko k snídani.

- Opiš do mluvnického sešitu str. 79 2 tabulky o větě jednoduché. Pak vyhledej str. 79/ cv. 1  věty    jednoduché a v těchto větách tužkou podtrhni základní skladební dvojici.

- V pracovním sešitě ústně udělej str.42/ cv. 3a + 3b

ČJ – sloh:

- Do slohového sešitu si opiš tabulku z učebnice str. 129 Výpisky a písemně vypracuj str. 129/ cv. 1. Poté úlohu ofoť/ naskenuj a pošli do neděle do večera. Děkuji.

- Nezapomeňte číst knihu na referát. Připomínám, že písemně vypracovaný referát o knize máte poslat do 19.5.2020 do večera.

Matematika

Angličtina

Fyzika

Přírodopis

Dějepis

Zeměpis