9. týden 4. - 7. 5. 2020

Český jazyk - Tvarosloví - Slovesa (zapsat do pomocníků učebnice str. 61 co jsou to slovesa.....),

učebnice str. 62 cv. 3 - pozorně přečti - vypiš podstatná jména, přídavná jména a slovesa,

učebnice str. 62  cv. 4 - procvičuj vyjmenovaná slova, cvičení napiš do sešitu

PS - str. 74 - časování sloves v čase přítomném, minulém a budoucím

PS - str. 75 cv. 1, 2, 3, 4, 5

Matematika III. díl - Dělení se zbytkem (procvičuj násobilku!!!!) str. 8 cv. 8, str. 9 cv. 13, str. 10 cv. 17, str. 12 cv. 22, str. 13 cv. 29, 31

Prvouka - opakujeme již zadané učivo 

Anglický jazyk - PS 92 - Unit 7 - naučit se všechna slovíčka 7. lekce

Ps str. 59, 60, 61