1. hodina


Psaní písmen ž Ž (Písanka s. 11.): 

Psaní slov s písmenem ž: https://rysava.websnadno.cz/psani/zi5.htm


Rozcvička podle rozkazů (vyvození nových hlásek ď, ť, ň): vstaň, choď, vrť se, kruť - hlavou, leť, seď.

Rozlišení hlásek a písmen d – ď, t – ť, n – ň: https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/dtn1.htm


Slabikář

Úkoly na s. 107 (DÚ - přečíst slova v tabulce).

Úkoly na listu na s. 49 (DÚ - přečíst slova ve sloupcích).


2. hodina


Úkoly na listu na s. 50 (DÚ - přečíst slova v tabulce).


​​​​​​​Skládání slov( zápis slov velkým tiskacím písmem na stíratelnou tabulku):​​​​​​​   

https://www.youtube.com/watch?v=7CVGsodgk6k


Úkoly na listu s. 85.


Psaní

​​​​​​​

Psaní písmen ž  a Ž v Písance na s. 11.

Psaní (přepis psacím písmem) slov na listu s. 62 - sloupce se slabikou ŽI, ŽA, ŽE).


(DÚ - úkoly z matematiky na listu (druhá strana listu se s. 16) - cv. 4, 5 a 6.)