8. týden 27. - 30.4. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k distanční výuce nebudu zadávat více úkolů, další zadání získají děti přímo ve výuce průběžně, podle toho jak budeme časově vše zvládat. Přeji všem zdraví a těším se na děti při výuce. 

S pozdravem třídní učitelka Marta Gablasová

Český jazyk

Pracovní sešit – strana 90 slovní druhy, dále procvičuj slovní druhy a podstatná jména

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid

Učebnice – přepsat do pomocníku žluté tabulky na straně 99, do školního sešitu pak cvičení 5 strana 100.

Jinak opět doporučuji číst, číst, číst…využij čas, který teď máš

Matematika: 

Pracovní sešit –  vypracuj si strany 25,26 je to opakování, měli  byste vše zvládnout samostatně.  

Učebnice : do školního sešitu vypočítej : 119/7, 120/11, 121/15, 122/19,  výsledky zkontrolujeme na online hodině ve čtvrtek.

​​​​​​​Vlastivěda

Přečti si v učebnici stranu 93,94 a zapiš do sešitu rámeček "A co je důležité" na straně 95. Pokus se odpovědět na otázky na straně 92

https://www.youtube.com/watch?v=XkVWd2RupwI

https://www.youtube.com/watch?v=quYXrpTItws

https://www.youtube.com/watch?v=LoTgffAPK2U

Jinak ostatní při distanční výuce

Přírodověda:

Ekosystém louka

Rostliny a živočichové na louce, učebnice strana 67,68,69,71,72 přečíst a do sešitu přepsat zelený rámeček na straně 71

https://www.youtube.com/watch?v=nztndOZvERk&t=45s

https://www.youtube.com/watch?v=GC80nYUwGAs

 

Anglický jazyk: