8.týden 27.-30.4.

Český jazyk

 ČJ – mluvnice:

Písemně do mluvnického sešitu str. 76/ cv. 5 a 6 + str. 77 / cv. 7 a 8. Každou větu napiš na zvláštní řádek  a pod větou si vynechej dostatek místa na grafické znázornění (Příklady máš uvedeny v učebnici str. 76 v tabulce – Příslovečné určení může být:  Jsou to ta kolečka vyjadřující větné členy.)

Poté do mluvnického sešitu napsat str. 77/ tabulku – Druhy rozvíjejících větných členů.

 V  prac. sešitě doplnit str. 41/ cv. 1a - Věta jednoduchá

ČJ – sloh: 

Minulý týden jste dostali zadání úkolů k textu na str. 128 / cv. 1a,b,c. Pro jistotu ho nyní uvádím ještě jednou:

…nejprve přečíst text str. 128/ cv. 1a) a pak písemně do slohového sešitu vypracovat body str. 128/ cv. 1b,c,e. 

Vypracovaný úkol naskenuj/vyfoť  a pošli do úterý večera, 28.4.2020.   

Matematika + Fyzika

Angličtina

Dějepis

Zápis do sešitu je možné přepsat či vytisknout a nalepit. Přečíst v učebnici str.117-119. Podívejte se na shrnutí o všech Augustových nástupcích na: https://www.youtube.com/watch?v=BbOZHLJeTyw

Přírodopis

Zeměpis

Počasí

Uč.str 36-39, přečíst, do sešitu vypracovat str.39/otázky 1,2,3,4,5,6. Najít si v textu odpověď a zapsat. Dotazy na šk.mail.