9. třída

Zahájení prezenční výuky 10.5.2021

V pondělí 10.5.2021 se dle usnesení vlády mohou do škol vracet i žáci 2. stupně v rotační výuce. V týdnu od 10.5. ( lichý týden) nastupují k výuce v naší škole žáci VIII. a IX. třídy.

V úterý 11.5.2021 budou volitelné předměty jako v lichý týden (tedy Dom, Konv A, CvM). V úterý 25.5.2021 budou volitelné předměty jako v sudý týden (tedy Inf, Tk, CvČ). 

V hodinách tělesné výchovy se upřednostňuje pobyt venku.

V sudém týdnu probíhá distanční výuka dle přiloženého rozvrhu.


Distanční výuka pro 8. a 9.třídu v sudém týdnu8. ročník

9. ročník


I.skupina

II.skupina

I.skupina

II.skupina

Po

1.hod.

Čj

Che2.hod.

Ze

Čj3.hod.

CheFy

Út

1.hod.


Ma

Ze

2.hod.


Ze

Ma

3.hod.

Fy


St

1.hod.

Ma


Čj

2.hod.


Ma

Čj


3.hod.

Fy

Fy

Čt

1.hod.
Ma

2.hod.


Ze

Ma


3.hod.


Che


1.hod.

Ma

Čj

Aj

2.hod.

Čj

Ma

Aj

3.hod.
Che