8. týden 22. 2. - 26. 2. 2021

Domácí příprava na týden 22. 2. - 26. 2. 2021​​​​​​​
Český jazyk - Opakování VS po S a všech předchozích (B, L, M, P)
Matematika - Písemné odčítání trojciferných čísel
AJ - Unit 6 - umět slovíčka z celé lekce z PS str. 91

Prvouka

V tomto týdnu se seznámíme se živými organizmy v přírodě. Přečti si z učebnice stranu 36 a 37, potom si udělej zápis a nakonec do sešitu nakresli obrázek ze strany 37 s popisem.

Zápis:

Živé organizmy

Všechny živé organizmy, které se na Zemi vyskytují, se dají rozdělit do tří skupin:

1. Houby - nemají kořeny, listy ani květy

2. Rostliny - mají kořeny, listy i květy

3. Živočichové  - patří mezi ně zvířata i člověk


Houby dělíme do skupin na:

- jedlé (např. hřib smrkový, kozák, liška, žampion)

- nejedlé (např. hřib žlučník)

- jedovaté (muchomůrka, hřib satan)

Všechny houby se rozmnožují pomocí výtrusů, vypadávajících ze spodní strany klobouku.