7. týden 20. - 24.4. 2020Vážení rodiče, vzhledem k distanční výuce nebudu zadávat více úkolů, další zadání získají děti přímo ve výuce průběžně, podle toho jak budeme časově vše zvládat. Přeji všem zdraví a těším se na děti při výuce.

S pozdravem třídní učitelka Marta Gablasová

Český jazyk

Pracovní sešit - dokončit postupně stranu 63,64 - slovesa – opakování

Učebnice – přečíst a ústně si odpovědět na úkoly na straně 95, budu se vás na ně při výuce dotazovat.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid

Jinak opět doporučuji číst, číst, číst…využij čas, který teď máš

Matematika: 

Pracovní sešit –  vypracuj si strany 27,28,29, je to opakování, měli  byste vše zvládnout samostatně.  

​​​​​​​Vlastivěda:

Přečti si v učebnici stranu 90, 91,92 a zapiš do sešitu rámeček "A co je důležité" na straně 92. Pokus se odpovědět na otázky na straně 92

Jinak ostatní  vše při distanční výuce. 

​​​​​​​https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU&t=15s

Přírodověda:

Rostliny a živočichové v parku

http://www.zsbilykostel.cz/evt_file.php?file=502

https://www.youtube.com/watch?v=nztndOZvERk

https://www.youtube.com/watch?v=YdQNvWd96gw


 Ještě přidávám úkoly z anglického jazyka: