7. týden 20. - 24. 4. 2020

Dobrý den, vkládám další přehled učiva, které se pokusíme v tomto týdnu zvládnout.

SLABIKÁŘ:  - str. 98, 99, 100, 101                                                                                                                        

Na papír formátu A4 děti nakreslí 3 obrázky (mohou samozřejmě více), ve kterých je písmenko Ff. Při online hodině ve středu si obrázky ukážeme a budeme s nimi pracovat.

S texty ve slabikáři můžete různě pracovat (str. 98, 101) např. Najdi 3 větu, Zakroužkuj druhé slovo v této větě, Podtrhni počátek věty (první písmeno), konec věty (. ! ?), Vyhledej trojslabičné slovo, dvouslabičné, Kolik vět má celý text? atd.

Zkoušejte, prosím, psát diktáty. ( motýl, šašek, jezero, koleda, louka, auto, Alice, cukr) Před každým diktátem zopakujte dětem, aby oddělovaly slova čárkami, je - li ve slově tvrdé Y, upozorněte, připomínejte, že jména se píší s velkým počátečním písmenem. Moc prosím o zaslání těchto diktátů        na e mail, ne z důvodu klasifikace, ale pro posouzení, jak se dětem daří. (Velmi děkuji)

MATEMATIKA:  - str. 4 samostatně                                                                                                                                                     - str.  5 společně online výuka - úterý                                                                                                                     - str.  6 společně online výuka - čtvrtek                                                                                       Při těchto hodinách je velmi těžké určit, kolik cvičení zvládneme, takže je to spíše předběžný plán.            V průběhu pondělí Vám zašlu 2 pracovní listy, které, prosím, vytiskněte dětem. Kdo nemá možnost tisku, budou tyto PL k vyzvednutí v pondělí odpoledne u dveří naší školy. 

PÍSANKA:  - str. 3, 4, 5, 6, 7

Pro některé hodiny jsem rozdělila třídu do dvou skupin.                                                                             A: Dominik, Matěj, Dušan, Zuzana M, Zuzana V, Julie, Ester, Adéla                                                              B: Jiří G, Tobias, Jiří N, Sofie, Nikol, Tereza, Markéta, Bára, Eliška

Ve středu 22. 4.  se bude skupina A vyučovat v čase 11. 00 - 11. 40h                                                   skupina B 11. 45 - 12. 25h.

Máme před sebou další týden tohoto "zvláštního" vyučování. Upřímně se těším, až se s dětmi uvidím v naší třídě, kde se budeme "normálně učit" a popovídáme si. Chápu, že se někteří těšíte, až děti půjdou do školy, ale také chápu ty rodiče, kteří k tomu přistupují s velkými obavami.                                                     Přeji Vám všem klidné, úspěšné dny a hlavně zdraví.                                 Vaše P. D.