7. týden 20.-24.4.

Český jazyk

​​​​​​​6.roč. – ČJ – mluvnice:

Písemně tužkou do učebnice str. 75/ cv. 2 + str. 76 / cv. 3, potom do mluvnického sešitu přepsat tabulku o příslovečném určení holém, rozvitém a několikanásobném.

Poté do mluvnického sešitu napsat str. 76/ cv. 4, každou větu na nový řádek.

 V  prac. sešitě doplnit str. 39/ cv. 2, 3 ( cv. 3 dokončit i na str. 40

ČJ – sloh: nejprve přečíst text str. 128/ cv. 1a) a pak písemně do slohového sešitu vypracovat body str 128/ cv. 1b,c,e. 

Matematika

Pokračujeme v novém tématu Dělitelnost

Dělitel

-projdi si učebnici str.52 - 53

-zapiš si uč. 52/ všimněte si a zapamatujte si

-opiš si ze str. 53 celou část B- zítra si v online hodině vysvětlíme

-podívej se na prezentaci na další část

-z učebnice vyřeš 54C/ 1 – 7

-PS 23/3 – 7

Zítra máme online výuku, pozvánku jsem vám poslala, ale pro jistotu ji najdete v dokumentu M6.A pozvánka 7.týden.docx

Fyzika

​​​​​​​Měření času

-přečti si v učebnici stranu 33 - 34

-do sešitu zapiš Shrnutí na straně 34

-vypracuj v PS 44/ 4 a 45/5, 6, 7, 8, 11, 12

Pokud bude nějaký problém, piš na adresu: adamikova@zsbabice.cz

Mgr. S. Adamíková

Angličtina

Před online hodinou si projděte nástěnku se slovní zásobou: my delicious padlet, přečtěte a poslechněte rozhovor, poslech: Project: str 44/cv3. V textu najděte a podtrhněte (nebo zvýrazněte) všechna slova týkající se jídla.

Po hodině: (úterý – pátek)

Do English zápis podle SB page 44/ex 4a,b

​​​​​​​Pracovní sešit str. 35/4 (poslech z CD),5,6 – vypracovat, ofotit a poslat na můj mail.

Celé zadání i s výstřižky z učebnice najdete v dokumentu AJ 6.docx:

Dějepis

Zápisy do sešitu je možné přepsat či vytisknout a nalepit. Najdete je v dokumentu níže. Přečíst v učebnici str.114-115. Potom si prohlédněte ukázku, jak Gaius Octavius u mysu Actia porazil Antonia a Kleopatru.

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-bitvy-u-actia-2-zari-152377

Přírodopis

Zeměpis

Funkce a vrstvy atmosféry.

Uč. Str. 34-35 přečíst, zapsat první dva odstavce – je tam význam atmosféry, pak nakreslit obr. str. 34. schéma vrstev atmosféry i s popisem. Dotazy prosím na školní mail.