7. týden 20. - 24. 4. 2020

Český jazyk

Učebnice str. 114 Opsat žlutý proužek do sešitu - Za řadovými ......

Uč. str. 116 - 117  Skloňování základních číslovek

Přečíst hnědé, modré a žluté proužky a pak spolu s učebnicí vypracovat PS str. 23


Matematika

Uč. str. 111 Procvičování desetinných čísel

111/1, 5

111/7, 8, 9


Výsledky slovních úloh:

111/7 Mandlová stojí 28,50 Kč. Obě 50,50 Kč.

11/8 Třetí auto musí odvézt 5,3 t.

111/9 Odečetl od čísla 73,57.


Anglický jazyk

PS str. 51/6

51/ sloupec vpravo I can....

PS str. 84 zopakovat slovíčka 5. lekce


Vlastivěda a přírodověda