7. týden 15. 2. - 19. 2. 2021

Český jazyk - VS po S a procvičování všech předchozích VS po B, L, M, P

Matematika - Písemné sčítání trojciferných čísel

Anglický jazyk - Unit 6 - Opakování předložek in, on, under

Výuka bude stejná jak v minulém týdnu  (online - vypracování sami - online)


Prvouka

V minulém týdnu jste se seznámili s učivem o planetách, které kolem Slunce obíhají. Dnes budeme pokračovat zápisem o vesmíru:

Zápis:

Vesmír
Ve vesmíru je nekonečné množství hvězd a planet (jejich množství nedokážeme spočítat). Jejich bližšímu poznání brání obrovské vzdálenosti mezi nimi.
Kromě nich známe další vesmírná tělesa:
Měsíce – obíhají kolem planet.
Meteority – drobné úlomky vesmírného „kamení“ (shoří většinou dřív, než na povrch Země dopadnou).
Meteory – velká tělesa letící prostorem (jejich srážka se Zemí by mohla život na naší planetě ohrozit).
Komety – tělesa letící vesmírem po pravidelné dráze (za delší časový úsek vracejí).