8. třída

Lichý týden (poprvé od 10.5. do 14.5.2021) budou do školy docházet žáci 8.třídy a 9.třídy. Budou vyučováni dle platného rozvrhu, který fungoval v září a začátkem října. 11.5.2021 budou mít volitelné předměty jako v lichý týden (tedy Dom, Konv A, CvM). 25.5.2021 budou mít volitelné předměty jako v sudý týden (tedy Inf, Tk, CvČ).