7. 4. 2021

Prvouka

Přečíst společně text v učebnici na s. 54 nahoře.

Volný čas: https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/volnycas1.htm

Na s. 54 cv. 1 a 2.

Rozpočítadla (dobrovolně se naučit jakékoliv z nich říkat):

Šiška, liška, pampeliška, zabloudila v lese myška. Ten, ten, ten, vyhodí ji z kola ven.

Leze, leze brouk, leze na klobouk. Pozdraví tě – dobrý den! A ty musíš z kola ven!

En ten týna, mandolína, pojedeme do Kolína. Housle, basa, trumpeta, pojedeme do světa.

​​​​​​​

Přečíst společně text v učebnici na s. 55 nahoře. 

Na s. 55 cv. 1.

Jarní květiny: https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_rostliny2.htm

Části rostliny: https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_rostliny1.htm

Na s. 55 cv. 2.