6. týden 8. 2. - 12. 2. 2021

Od tohoto týdne jsou výrazné změny v zadávání učiva z Čj, M, AJ. Učivo zde bude zadáno komplexně - probírané téma a ostatní práce, kterou budou žáci plnit, bude zadávána v první online hodině daného dne. Proto je nutné mít v první hodině - Deníček na Dú. (Tato práce musí být vždy splněna, budu občas kontrolovat přinesením do krabice.) Proto Vás, rodiče prosím, abyste denně dohlédli u svých dětí na vypracovanou práci z daného dne, popř. s ním procvičili chyby, které si společně opravíme.

Pokud by žák měl potíže se zapamatováním práce, či s připojením, pošlu mu zadání daný den odpoledne. Nechci, aby si žáci vypracovávali cvičení dopředu, pak se na online hodinách nudí. 

Žáci by si měli navyknout na denní režim - 3 hodiny výuky denně. (online - sami práce zadaná - online kontrola) Veškeré informace jsem žákům sdělila v online hodinách, a poslala jsem je na jejich mail (18...@zsbabice.cz)

Nezapomeňte si pondělí 8. 2. v době od 7 - 17 vyzvednout z krabice sešity + čítanku (někdo ji má doma)

Český jazyk - VS po S

Matematika - Jednotky hmotnosti a objemu​​​​​​​

Anglický jazyk - Unit 6 - umět slovíčka str. 18 (Slovníček poslaný)

​​​​​​​Prvouka

V minulém týdnu jste se seznámili v učebnici na stranách 32 - 35 s učivem o Slunci a planetách, které kolem něj obíhají. Dnes budeme pokračovat následujícím zápisem:

Zápis:

Planety

Z osmi planet, které kolem Slunce obíhají, má nejvýhodnější polohu Země. Není ke Slunci ani příliš blízko ani od něj příliš daleko a proto jsou na ní vhodné podmínky pro život. Na zbývajících sedmi planetách život nebyl objeven. Je na nich buď velký žár nebo velký mráz. Lidé ale i přesto plánují vesmírnou cestu kosmonautů na naši sousední planetu Mars.