6. týden 23. 11. - 27. 11. 2020

Český jazyk - Vyjmenovaná slova po L - procvičování

Mít dopsané VS po L v Pomocníku podle učebnice str. 41 - 44 (lupy)

Každý den napsat z učebnice jedno cvičení do sešitu Čj - školní 42/2, 43/2, 43/4, 44/2, 44/4

(Kdo si nevyzvedl sešity M a Č školní v pátek, má možnost k vyzvednutí denně v dopoledních hodinách, kdy je ve škole pan školník. Sešity jsou schované na okně uvnitř budovy v krabici 3. třída)

Matematika - Zaokrouhlování čísel na desítky - nové učivo uč. str. 54

V pondělí na online hodině vysvětlení zaokrouhlování  0, 1, 2, 3, 4, dolů a 5, 6, 7, 8, 9, nahoru

PS str. 16 celá - budeme dělat online

Dú 55/4 samostatně do sešitu M- školní

Anglický jazyk - opakování 3. lekce

Umět všechna slovíčka lekce​​​​​​​ - PS str. 90


Prvouka

Zápis do sešitů udělej do 29. 11. 2020, potom si prohlédni krátké video o ochraně životního prostředí a v google učebně odpověz na otázky kvízu o životním prostředí.

Zápis:

Lidé v krajině.

Lidé svou činností do krajiny výrazně zasahují. Staví v ní svoje obydlí (osady, vesnice, města), staví silnice a dálnice, které je spojují, staví továrny, průmyslové závody nebo nejrůznější technická zařízení. Těží a spotřebovávají nerostné suroviny (např. vodu, uhlí, plyn, železnou rudu, naftu) a vytvářejí obrovské množství odpadu. Svou činností krajinu poškozují.
Proto je potřeba svým každodenním chováním krajinu chránit. Chránit svoje životní prostředí může každý z nás.