6.týden 14. -17.4.2020

Vážení rodiče, vzhledem k distanční výuce nebudu zadávat více úkolů, další  zadání získají děti přímo ve výuce průběžně, podle toho jak budeme časově vše zvládat. Přeji všem zdraví a těším se na děti při výuce.

S pozdravem třídní učitelka Marta Gablasová

Český jazyk

Pracovní sešit - dokončit postupně stranu 61,62 - slovesa – opakování

Vypracujte si také stranu 95- kdo zvládne mi ji vyfotit a poslat na email gablasova@zsbabice.cz, budu velmi ráda.

Učebnice - přepsat do školního sešitu z učebnice  cvičení  8 na straně  94. Přepiš cvičení i v budoucím čase. Na úkolu c) si můžeš dát záležet a poslat mi fotografii .

Jinak opět doporučuji číst, číst, číst…využij čas, který teď máš

Matematika: 

Pracovní sešit –  slovní úlohy se zlomky  vypracovat   stranu 15 , následně pak stranu  16.  Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, připrav si otázky na online výuku.

Učebnice- přepiš příklady do sešitu cvičení 4,7 strana 119, cvičení 12,14,15 na straně 121


​​​​​​​Vlastivěda:

Přečti si v učebnici stranu 87,88,89 a zapiš do sešitu rámeček "A co je důležité" na straně 89.

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg

https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU

Přírodověda:

Rostliny a živočichové v parku

Pročíst v učebnici strana 62,63,64

https://www.youtube.com/watch?v=nztndOZvERk

https://www.youtube.com/watch?v=YdQNvWd96gw


 Ještě přidávám zadání úkolů do anglického jazyka