6. týden 14. - 17. 4. 2020

Zdravím všechny rodiče i děti a píši zadání úkolů na další týden.                                                                         Tento týden se zaměříme na učivo matematiky, číst ze slabikáře budeme podle času na závěr každé online výuky.                                                                                                                                                               Jestliže se z jakéhokoli důvodu nebude Vaše dítě účastnit online výuky, vypracujte, prosím, úkoly podle zadaného plánu.

Online výuka přibyla ve středu ve stejném čase. Podle potřeby budou děti rozděleny do dvou skupin, se kterými budu pracovat. Tyto skupiny se budou střídat. (Např. skupina A - pondělí, skupina B - úterý) O rozdělení dětí do skupin Vás budu dodatečně informovat.

Těším se na společné hodiny s Vašimi (mými)dětmi.                                                        P. Drábková


Úkoly 14. 4. - 17. 4.

SLABIKÁŘ:  - str. 94 společné čtení online - úterý 

                      - str. 95, 96, 97 - domácí práce s rodiči (čtení tabulky na str. 96 budeme číst i společně)

PÍSANKA:    - str. 39, 40, 1, 2

MATEMATIKA:  - společné dokončení pracovního listu

                            - str. 3, 4 - společná práce online výuka

Ke každé výuce přichystejte dětem, prosím, kartičky A, N, číselné osy 0-20 (tabulky s čísly, počítadla..)      Při nejasnostech mne kontaktujte.                           Zdraví P. D.