6. 11. 2020


Rozklad čísel do 5 (dopočítávání předmětů do 2, 3, 4, 5; znázorňování kolečky).

Rozklad čísel do 5:​​​​​​​   ​​​​​​​

https://www.youtube.com/watch?v=xBPli3mfkQI&t=316s

Matematika - na str. 28 - psaní čísla 5  (2 řádky; podle potřeby další řádky).

Matematika - na str. 29 cv. 1 - 4.                                                                                                                      Cv. 5 na str. 29  je dobrovolné.