5. týden 6. - 10.4.2020


Český jazyk:  zápis do sešitu pomocník:

Slovesný způsob

Oznamovací

 prostě oznamuje děj - četl jsem, čtu, budu číst

Rozkazovací

vyjadřuje rozkaz, přání, výzvu

2.os.č.j.  pracuj                       1.os.č.mn.    pracujme

                                               2.os.č.mn.   pracujte

Podmiňovací

vyjadřuje děj, který se stane za určité podmínky

  1. tančil bych                    1. tančili bychom
  2. tančil bys                      2. tančili byste
  3. tančil by                        3. tančili by

Pamatuj!

                   Prohlédl by jsi si                     našli by jste se

                   Prohlédl by sis                       našli byste

  1. kreslil bych si                         1. kreslili bychom si
  2. kreslil by sis                           2. kreslili byste si
  3. kreslil by si                            3. kreslili by si


Dále pak.

Učebnice - přepsat do školního sešitu z učebnice  cvičení  5 strana 92.

Jinak opět doporučuji číst vlastní knihy, časopisy atd...

Matematika: 

Pracovní sešit – vypracovat  vše po stranu 13 , pokud ti ještě něco chybí.

Učebnice- přepiš příklady do sešitu cvičení 22,27  strana 103, cvičení 36na straně 104

Slovní úlohy : 13,15,21 strana 102, dále  23,24,26,28 na straně 103.

​​​​​​​Vlastivěda:

Přečti si v učebnici stranu 84,85,86 a zapiš do sešitu rámeček "A co je důležité" na straně 86.

https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA

https://www.youtube.com/watch?v=rktrJpwrjHI

https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA

Přírodověda:

Zápis do sešitu :

Kočka domácí

Masožravá kočkovitá šelma,  má tělo uzpůsobeno k lovu , má zatažitelné drápky na tlapkách. Má dobře vyvinutý sluch  a  vynikající zrak.

Pes domácí

Masožravá psovitá šelma, má vynikající sluch a především čich. Známe mnoho plemen psů, některá plemena lze vycvičit k pomoci nevidomým, k hledání ztracených osob  a pod.

https://www.youtube.com/watch?v=qb-TJDQUJHk

https://www.youtube.com/watch?v=44z7HHjAFC4

https://www.youtube.com/watch?v=O9J8OUirWjM

 


Ještě odkazy na Anglický jazyk: