5. týden 16. 11. - 20. 11. 2020

Český jazyk - VS po L

Na online hodinu nachystat sešit Pomocník 

Čj PS str. 28 - 31 z minulého týdne mít vše hotové

Napsat do sešitu Čj školní nebo domácí z učebnice str. 41/4, 5


Matematika - Opakování písemného sčítání a odčítání

PS str. 15/10, 11 povinné

PS str. 15/8, 9 dobrovolné

Vypracovat do sešitu M školní nebo domácí cvičení z učebnice str. 51/35 bez zkoušky


Anglický jazyk - Unit 3 slovíčka 

Naučit slovíčka z PS str. 90 (všechna zbylá slovíčka z 3. lekce)

Nebo z online Slovníku str. 11 (know ........ turn)

PS str. 28 celá, str. 26 a 27 budeme dělat online ve středu


Prvouka

V google učebně procvič v testu kapitolu Voda v přírodě.

Zápis do sešitu si udělej do 22.11. 2020, pod něj  nakresli obrázky hlavních a vedlejších světových stran z učebnice ze strany 18. Potom se podívej na video s učivem o světových stranách.

Zápis:

Orientace v krajině

V krajině a na mapách používáme k orientaci světové strany, u kterých rozlišujeme světové strany hlavní a vedlejší. Hlavní světové strany: sever (S), jih (J), východ (V), západ. Vedlejší světové strany: severovýchod (SV), severozápad (SZ) , jihovýchod (JV), jihozápad (JZ). Světové strany určujeme podle navigace (GPS), kompasu, buzoly nebo pomocí přírodních jevů.

Nakresli si do sešitů obrázky hlavních a vedlejších světových stran z učebnice ze strany 18.