5. 5. 2021

Průprava zaokrouhlování čísel na desítky (Ke kterému číslu má počet teček blíž - k nule, k deseti nebo ke 20? Určování počtu teček na dominových kartách, děti podle toho zvedají karty s 0, 10, 20).

Sčítací pyramidy: https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/pyramidy_plus3.htm

Odčítání čísel s přechodem desítky: https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/jedenactminus4.htm

Matematika

Na s. 15 cv. 4.

Na s. 30 cv. 3 a 4.


DÚ z psaní:​​​​​​​

Přepsat psacím písmem z listu na s. 63 sloupce s g, G (poslední 2 nad sebou – gauč…).

V Písance úkoly na s. 22 ( opsat jména ze s. 103 ve Slabikáři; názvy zvířat – gepard, tygr, gorila).