5. 3. 2021

1. hodina


Skládání slova podle prvního písmene (žížala (Ž), radost (R), Alík (A), lípa (L), oranžová (O), kovář (K) - zápis písmen slova na stíratelnou tabulku.


Autodiktát slov (z psacích slabik děti dokončují slovo a píší ho na stíratelnou tabulku): vo - voda, tlus - tlustá, krás - krásná, let - letadlo, ra - rameno, da - daleko, ze - zebra.


Určování první slabiky slov na obrázcích a zapisování na stíratelnou tabulku velkým tiskacím písmem:

https://www.youtube.com/watch?v=XbbzHlRJPBs&t=180s


Slabikář - úkoly na s. 88.
2. hodina

Psaní psacího velkého S:

https://www.youtube.com/watch?v=q9SmDw2UmRI


Slovní fotbal:

https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenozi5.htm


​​​​​​​Slabikář - úkoly na s. 89.

​​​​​​​