4. týden 9. 11. - 13. 11. 2020

Český jazyk - Vyjmenovaná slova po L

Umět zpaměti říkat VS po L (z učebnice str. 40)

PS str. 28, 29, 30, 31

Nachystat sešit Pomocník na online výuku a barevné kartičky i/y


Matematika - Písemné odčítání bez přechodu desítky, s přechodem desítky

Opakování učiva z minulého týdne - Písemné sčítání - PS str. 13/ 8, 11 (PS str. 13/9, 10 dobrovolné)

PS str. 14/ 1, 2, 3, 4 budeme dělat při online výuce v pondělí (bez přechodu desítky)

Dú - pondělí učebnice M str. 47/2 bez zkoušky

PS str. 14/ 6, 7 s přechodem desítky - budeme dělat online ve čtvrtek

Dú - čtvrtek 48/ 8 bez zkoušky


Anglický jazyk - Unit 3

Učit se dál slovíčka 3. lekce (jedna z možností je z PS str. 90)

nebo lepší možnost, postupně řazeno po skupinách, ze slovníčku zaslaného online - str. 10

Začíná slovíčkem bottle - láhev ............ končí slovíčkem favourite - oblíbený

Samostatně doplnit PS str. 22/ 2 a 22/ 1, 2
Prvouka

Zopakujte si učivo o nížinách a vysočinách (učebnice str. 15-16).

Nové učivo uč. str. 17.

Zápis do sešitu:

Voda v krajině

V krajině se nachází voda na místech, které vytvořila příroda a na místech, které vytvořil svými zásahy do přírody člověk. Příroda vytvořila: studánky, potůčky, potoky, řeky, jezera a moře. Člověk vytvořil: rybníky (k chovu ryb), přehrady (ochrana před povodněmi, zásobárna vody v období sucha, elektrárny

Podívej se na krátké video: