4. týden 30. 3. - 3. 4. 2020

Úkoly  pro žáky 6. B třídy na týden 30. 3. – 3. 4. 2020

6.roč. – ČJ – mluvnice:

písemně do sešitu – učebnice str. 72/ tabulka nahoře Přívlastek může  být – přepsat do mluvnického sešitu + str. 72 / cv. 4, 5a, ústně str. 72 / cv. 3

písemně do sešitu přepsat tabulku o předmětu ze str. 72 dole a str. 73 nahoře + písemně do mluvnického sešitu str. 73 / cv. 2

do prac. sešitu vypracovat str. 37/ cv. 5, 1 + ze str. 38 / cv. 38 2a ( pomocí čar ), kdo umí ústně 2b, a písemně str. 38 / cv.  3, 1, 2

                                                                                  

ČJ – literatura: naučit se nahlas číst text Rudyarda Kiplinga - Mauglí ( str. 69 – 72 )

ČJ – sloh: vypracuj do učebnice tužkou str. 126-127 / cv. 6a                                     

 

Zápisy do sešitu. Je možné si je přepsat či vytisknout a nalepit. Přečíst v učebnici str.108, prohlédnout si mapku se znázorněním jednotlivých bitev a přečíst  text o válečných slonech (levý sloupeček).

Druhá  punská válka

Druhá punská válka se odehrávala především na území Apeninského poloostrova. Kartáginský vojevůdce Hannibal se vydal z oblasti Nového Kartága náročným pochodem přes Alpy proti Římanům. Zcela je tím zaskočil a slavil jedno vítězství za druhým. Např.bitva u Trasimenského jezera, bitva u Kann. Dostal se až k Římu (Římané již vyděšeně křičeli: Hannibal ante portas. = Hannibal je před branami.). Přesto se Římanům podařilo vylodit v severní Africe a Hannibal musel spěchat na pomoc Kartágu. V bitvě u Zamy však byl poražen schopným římským vojevůdcem Scipiem a druhá punská válka skončila kapitulací Kartága.

Třetí punská válka

Římané po druhé punské válce porazili i všechny spojence Kartáginců: Hispánii (dnešní Španělsko), Řecko, Makadonii. Ani to jim však nestačilo.  Chtěli zničit Kartágo navždy. Roku 146 př.Kr. se jim to podařilo. Obyvatele Kartága vyvraždili či prodali do otroctví a město srovnali se zemí. 

AJ

Tento týden začneme zpracovávat projekt o dovolené. Podle bodů ve cvičení na str 43: What to do.

Na úterý se připravte odpovědi na otázky z bodu 1, ideálně v nějakém textovém editoru na počítači

nebo na papíře a opíšete je přímo na nástěnku, kterou pro vás vytvořím.

 

V úterý se domluvíme, jak budete projekt zpracovávat a také si ukážeme, jak můžete snadno tento

úkol zpracovat v novém formátu přímo online.

Pokud na hodinu nemůžete ‚přijít‘, nevadí, projekt budete postupně zpracovávat sami, buď

v PowerPointu nebo Wordu. Jen mi pošlete splněnou část 1 (odpovědi na otázky) na mail. Na

společnou nástěnku se pak můžete podívat zde: https://padlet.com/pavlicova1/qrr6yhd3mmo1

 

Pozvánka na online hodinu

Anna Pavlicová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: 6.B

Time: Mar 31, 2020 11:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Every week on Tue, until May 5, 2020, 6 occurrence(s)

Mar 31, 2020 11:00 AM Apr 7, 2020 11:00 AM Apr 14, 2020 11:00 AM Apr 21, 2020

11:00 AM Apr 28, 2020 11:00 AM May 5, 2020 11:00 AM

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/436871241?pwd=amE0VkNQQ25TNXVsR1p5ZEc4OEswZz09

Meeting ID: 436 871 241

Password: dostanete do mailu.

(ty co mi už napsali, obešlu automaticky, ti co ještě nenapsali a chtějí heslo pro vstup,

napište krátkou zprávu typu: prosím o heslo do hodiny + jméno a příjmení, do předmětu

zpráva napište AJ9-1 online, heslo pošlu nejpozději v pondělí) Pokud by vám heslo nepřišlo

automaticky, přestože jste mi už na mail psali, napište mi také krátkou zprávu, viz výše)

 

Matematika - aritmetika

Dělení desetinných čísel

1) dělení des. čísla přirozeným číslem - dokončení

-PS 54/4, 55/5 až 9

-nezapomínej  na zkoušky!

-z přiloženého souboru si zopakuj nebo i zapiš postup

2)dělení des. čísla desetinným číslem

-prostuduj učebnice str. 114-115

-z 2. přiloženého souboru si opiš příklady i postup

-vyřeš v PS 56/1

 

Fyzika

Měření hmotnosti tělesa

-učebnice 30 -31

-opiš rámeček str. 31

-přešti s i z přiloženého souboru Hmotnost tělesa postupy měření hmotnosti

-PS 41/1,3 a 43/7,8

 

Přírodopis 6 

Zápis do sešitu:

OBRATLOVCI V LESE

 • Jsou to živočichové, kteří mají vnitřní oporu těla - kosti, páteř (stejně jako člověk)
 • Mezi obratlovce patří:
 • Paraby (žraloci, rejnoci)
 • Ryby
 • Obojživelníci (žáby, mloci)
 • Plazi (ještěrky, hadi, želvy)
 • Ptáci
 • Savci (mláďata sají mateřské mléko)

 

OBOJŽIVELNÍCI

 • Žijí ve vodě i na souši
 • Patří mezi BIOINDIKÁTORY = jsou citliví na znečištění životního prostředí
 • Téměř všichni obojživelníci jsou zákonem chráněni!!!
 • Jsou studenokrevní = mají proměnlivou teplotu těla = podle teploty okolí
 • Mají oddělené pohlaví - samec, samice
 • Po oplození kladou samičky do vody vajíčka - z nich se líhnou PULCI, z pulců se postupně vyvíjí dospělec (UČ str. 43 obr. 65 vývin žáby)
 • Pulci dýchají ŽÁBRAMI (stejně jako ryby)
 • Dospělci dýchají PLÍCEMI
 • Rozdělení:
 • Ocasatí - mlok skvrnitý (UČ str. 43 obr. 64)

                čolek obecný

 • Bezocasí - skokan obecný (zelený)

                   skokan hnědý

                  rosnička zelená

                  ropucha zelená (má jedové žlázy na kůži) 

 • Pokud budete mít čas, můžete si do sešitu nakreslit některého obojživelníka.      

ZE

Ať si přílohu vytisknou a vypracují, založit nebo nalepit do sešitu.