4. týden 30. 3. - 3. 4. 2020


Dějepis

Zápis do sešitu. Je možné si jej přepsat či vytisknout a nalepit. Přečíst v učebnici str.121-122.

Formování moderní společnosti a školský systém


Pro vznik moderní společnosti je typické: všichni občané jsou si rovni před zákonem, mají zaručena svá práva, ale musí plnit také své občanské povinnosti, je podporováno vzdělání. Proto bylo důležité, že císař František Josef I. vydal roku 1869 nový školský zákon. Podle něj bylo školství reformováno. Povinná školní docházka se prodloužila od 6 do 14 let, byly zakázány tělesné tresty a školy byly rozčleněny na obecné školy (dnešní 1. stupeň) a měšťanské školy (dnešní 2. stupeň). Z měšťanek mohli jít zájemci studovat buď na odborné školy (obchodní, průmyslové, zemědělské), na reálné školy (=reálky) či na gymnázia (všeobecné střední školy). Z reálek mohli pokračovat na VUT (Vysoké učení technické). Gymnázia se dále dělila na klasická gymnázia (s převahou výuky jazyků, historie, filozofie, zeměpisu) a reálná gymnázia (s převahou výuky přírodovědných předmětů, matematiky, fyziky). Absolventi klasických gymnázií mohli studovat na univerzitách, absolventi reálných gymnázií mohli pokračovat ve studiu na univerzitách i na VUT.

OZV

Přečíst a zapsat do sešitu:

Solidarita znamená dobrovolnou společenskou soudržnost, ochotu ke vzájemné pomoci . Slovo pochází od lat. solidus, pevný, celistvý.

,,Krásný je život, uděláme-li něco dobrého nebo spravedlivého:“ F.M. Dostojevskij

Člověka člověkem dělá mimo jiné i schopnost hodnotit z hlediska dobra a zla. I když se má obecně za to, že člověka přitahuje dobro, je třeba uvažovat také o tom, kdy a co je třeba odpouštět a jak i v čem si pomáhat. Své poslání zde má i křesťanství k dobrým skutkům.

1. Je člověk povinen druhým pomáhat, nebo nesmí jen ubližovat?

2. Odpouštíš i těm, kteří ti vědomě ublížili?

3. Kdo a jak ti v životě pomohl?

4. Komu a proč jsi odpustil?

.

Fyzika

Polohová energie tělesa - příklady
-učebnice 38/U 3,4,5,6,7 vypracovat písemně do sešitu
-projít si přiložený soubor, zopakovat si

Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie
-učebnice 39 - 40 přečíst
-opsat rámeček str. 40
-z přiloženého souboru obkreslit obrázky a doplnit změny rychlostí a energií
Příště uveřejním správné řešení a zadám testík, který si vyřešíte a pošlete mi ho.
Případné dotazy na adrese adamikova@zsbabice.cz ZEMĚPIS

Nadpis. Vývoj hospodářství ČR. Učebnice str. 20-21, přečíst, udělat zápis tak 10 - 14 bodů, nebo řádků, projít zetka v kroužku - zajímavosti.


NĚMECKÝ JAZYK

                                          – učebnice str. 28/ písemně do sešitu zapsat otázky – str. 28 a vlastní odpovědi a naučit se je

-          přečti a přelož si otázky v učebnici na str. 29 a tužkou zapiš odpovědi z prac. sešitu str. 24/ cv. 8 a naučit se je

-          zopakovat si 4. pád, tvoří se na otázku kam? – Wohin? - učebnice str. 30 Lerne mit Max

-          v prac. sešitě str. 24 / cv. 9 ve větách podtrhnout tužkou vazby 4. pádu

( kromě 3. věty ) a písemně vypracovat do prac. sešitu str. 24 /  cv. 10

                                         - do sešitu napsat časování slovesa koennen a naučit se to

                                         - v prac. sešitě písemně vypracovat str. 26 / cv. 13, 14 b

MATEMATIKA

Práce z aritmetiky na 30.3. - 4.3.:


ZÁPIS ČÍSLA V DESÍTKOVÉ SOUSTAVĚ 
  • opište  na str. 53 oddíl A
  • vyřešte na str. 53 příklady 1 - 4
Práce z geometrie  na 30.3.- 3.4.:

VÁLEC VE SLOVNÍCH ÚLOHÁCH
  • řešte na str.47  cv. 2 - 7

no_photo.png
OdpovědětPřeposlat