4. týden 25. 1. - 28. 1. 2021

Český jazyk - Vyjmenovaná slova po P

Do sešitu Čj školní napsat z učebnice 74/4 a 75/4

V online hodinách budeme procvičovat zbylá cvičení z učebnice a ukazovat i/y na červené a modré kartičce. (mít připraveny u sebe)


Matematika - Rovinné útvary - čtverec a obdélník

PS str. 50 - vypracovat doma sami

Opakování sčítání, odčítání a násobilky - do M- školní vypočítat z učebnice sami 21/67 a 21/68

PS str. 46 - 48 budeme dělat v online hodinách


Anglický jazyk - dokončení 5. lekce

sami - umět slovíčka 5. lekce 

čtení a překlad dopisu str. 37 v učebnici budeme dělat online + poslech online uč. str. 38, 39

PS str. 48 budeme dělat rovněž online

Prvouka

Přečti si učivo z učebnice prvouky na stranách 30 - 32. Potom si udělej zápis, (nepiš nový nadpis, ale pokračuj v sešitě hned pod poslední řádky o vodě - do 28. 1. 2021):


Vzduch: neviditelný plyn, který je všude kolem nás. Obklopuje celou Zemi.  Říkáme mu atmosféra.  

               Chrání nás před nebezpečným zářením ze Slunce.

               Skládá se z kyslíku (který dýcháme), oxidu uhličitého a dusíku.


Půda: je zdrojem živin pro rostliny a oporou pro jejich kořeny. Je domovem mnoha zvířat.

​​​​​​​Teplo a světlo: v přírodě zajišťuje Slunce. Díky němu mohou zelené rostliny vytvářet kyslík a živočichové žít.


Video o důležitosti a významu půdy!